1 ביוני 2004

ריבית בלתי מוסברת


 מהי הריבית שבנק ישראל קובע מדי חודש? האם מישהו משלם את הריבית הזו? איך זה שיש הבדל כל-כך גדול בין הריבית שקובע הבנק המרכזי לבין הריבית שאנחנו משלמים על הלוואות בבנקים?

 הריבית של בנק ישראל עומדת היום על 4.1%  לשנה. מי משלם אותה? זו הריבית שהבנקים משלמים לבנק ישראל כאשר הם זקוקים לכסף. זה, ראוי לציין למען הדיוק, המחיר הגבוה ביותר שהם משלמים עבור כסף. כי המקור המרכזי של כסף לבנקים הוא הכסף שלנו, הציבור. בעבור הכסף הזה הבנקים לא משלמים אגורה (רק לאחרונה יש בנקים שמוכנים לשלם ריבית על יתרות זכות בחשבון עובר ושב.(

  על אף ש4.1%- הוא מחיר מרבי עבור כסף שקונים הבנקים, הם מתחילים את החשבון שלהם עם הציבור הלווה עם מספר אחר לחלוטין. מי שבא לבנק שומע כי עליו לשלם עבור כסף ריבית פריים. מה זה פריים? זה מספר שרירותי. אחת ההוכחות לכך שהוא שרירותי מצויה בעובדה שכל הבנקים קובעים את הפריים באותה שיטה: ריבית בנק ישראל ועוד.1.5%  איך זה שכל הבנקים מוסיפים   ?1.5% בטח יש להם כלכלנים שמביאים למקסימום את הרווח.

 מעטים מלקוחות הבנקים משלמים ריבית פריים. השאר מתמקחים על הפלוס. וכך מגיעים די מהר לכך שבעוד שבנק מסחרי משלם בשוליים 4.1%  עבור כסף, הוא גובה לרוב מספר דו-ספרתי.

 בפרשת העמלות טענו הבנקים המסחריים כי יש להם הוצאות, ולכן עליהם לגבות תשלום עבור ההוצאות האלה.  נניח לצורך העניין שהם צודקים. אבל אם ההוצאות ממומנות על-ידי העמלות, מה ההצדקה לריבית הפריים? מאיפה מקריצים מספר שכזה – 1.5% –  שבא על בסיס מספר אחר, ריבית בנק ישראל,  ,4.1%  ושאינו משקף נכון את העלות לבנקים? הבנקים, שנלחמים היום על העמלות, צריכים לתת הסברים למספרים המוזרים שהם גובים מאיתנו גם בריבית.

1.6.2004