15 ביולי 2017

עצה לגבאיעצה 1: תסתום

תשתוק. נבחרת. נאמת. התראיינת. די. כדאי שתדע שאתה גרוע בזה במיוחד מול נתניהו ולפיד שיעשו ממך קרקס בתחום הזה. לכן אל תלך עימם לעימותים טלוויזיוניים ורדיופוניים.
מה כן תעשה? תסתובב בארץ, תדפוק על דלתות של אנשים. תציג את עצמך ותשמע מה על ליבם. אל תגיד אף פעם "את לא מבינה..." כפי שאמרת  לגאולה אבן-סער, גם כשבן שיחך באמת לא מבין. שים פוסטרים עם הבייבי פייס שלך בכל הארץ תחת הכותרת "איש משלנו".


עצה 2: תבהיר 

אמרת שאתה "נגד מינויים פוליטיים". מצוין. כדאי שתבהיר: תוקם ועדה ציבורית שלא יהיו בה אישים המעורבים בפוליטיקה. הוועדה  היא זו שתמנה את כל המנכ"לים, כל הדירקטורים, וכל בעלי התפקידים במגזר הציבורי כולל ברשויות מקומיות ושופטים. לשרים, חברי כנסת, ראשי רשויות מקומיות ושאר נבחרי ציבור לא תהיה סמכות לעשות מינוי כלשהו, למעט עוזר אישי.