7 בדצמבר 2004

הצרכנים ישלמוח"כ אופיר פינס עומד להגיש הצעת חוק להקמת קרן, שתסייע בתשלום חובות של אזרחים עניים כדי שלא ינותקו מהחשמל התוצאה תהיה שצרכנים אחרים יצטרכו לממן את חובות העניים, ובמילים פשוטות יותר: מחיר החשמל יועלה כדי לממן את הקרן

 עמותת ידיד שכנעה את ח"כ אופיר פינס להגיש הצעת חוק להקמת „קרן קילוואטים" שמטרתה לסייע בתשלום חשבונות חשמל של צרכנים נזקקים. מדובר בצרכנים פרטיים בלבד, ולא עסקים. הצעת החוק באה למנוע ניתוק חשמל מצרכנים קשי יום שאינם משלמים את חובות החשמל שלהם. ההצעה מנסה לעגן את החשמל כ"זכות יסוד" של האזרח.


 הדבר הראשון שעולה על הדעת הוא מדוע חשמל?  גם לחם וחלב ראויים לתואר זכות יסוד שאין לפגוע בה. אז מדוע שלא יגיש ח"כ פינס הצעת חוק שתעגן את זכותם של קשי יום שלא להתנתק מחלב ומלחם כאשר במכולת מפסיקים לרשום להם חוב? במה מותר החשמל מהגז לבישול?

 הדבר השני שעולה על הדעת הוא מה תהיה תגובת הממשלה אם הצעת החוק תתקבל. הממשלה תעשה דבר פשוט מאוד: היא תקצץ את הקיצבה להבטחת הכנסה בסכום השווה למרכיב חוב החשמל. באותו אופן היא תנהג עם קיצבת הזיקנה וקיצבת הנכות. הממשלה תצדק עניינית. היא תטען שהקיצבה הנוכחית אמורה לממן הכל. אם המחוקק מוציא מהכל את החשמל – אין צורך בקיצבה בגודלה הנוכחי.

 הדבר השלישי שעולה על הדעת הוא מדוע הקרן מוקמת בידי חברת החשמל. אפשר, אמנם בדוחק, להבין מדוע "קרן החלב" תוקם על-ידי תנובה. לתנובה יש מחסנים שבהם אגור חלב שאותו אפשר לתת למשפחות קשות יום. אבל לחברת חשמל אין מחסן חשמל. אין לה חשמל סוג ב' שיינתן לעני כמו בגד משומש. החשמל כבר נצרך. מה שנשאר זה התשלום. כלומר, מדובר כאן בנושא פיננסי הקשור לחובות לחברת החשמל. מדוע חברת החשמל צריכה להקים קרן כזו, ולא, למשל, הבנקים, שפיננסים הם אומנותם?

 מה שמעלה את החשד הכפול: ראשית, אופיר פינס מפחד מהבנקים או מהממשלה, כלומר מאלה שיש להם כסף והם מומחים לפיננסים ולחובות. שנית, "קרן קילוואטים" זה בבל"ת. זה שם אחר לכך שצרכני החשמל האחרים הם שיצטרכו לממן את חובות העניים לחברת החשמל. ובמילים פשוטות עוד יותר יעלו את מחיר החשמל כדי לממן לאופיר פינס "קרן קילוואטים."

  למה? למה שצרכני החשמל יישאו בנטל החוב ולא משלם המסים, למשל? קחו שתי משפחות: האחת מתחת לקו העוני של פינס, והשנייה שקל מעליו. לפי מה שאני מבין, המשפחה השנייה תממן את הראשונה. הגיוני? סוציאלי? פרוגרסיבי? או, מה שלטעמי נכון יותר – נבזי.

 פינס וחבריו מטילים את החובה על חברת החשמל, ודרכה על צרכניה. מה קורה עם מי שמספק לעצמו חשמל – בתי זיקוק, מפעל נשר ועוד? מה קורה עם מי שקונה חשמל לא מחברת החשמל – כל הצבא ומערכת הביטחון, שמנהלים מו"מ עם חברת דוראד על רכישת חשמל ממנה?

 להגנתם טוענים העמותה ופינס כי יש משהו דומה לזה בכמה מדינות בעולם. לפי הגישה הזו, צריך לייבא לכאן את המלריה, שהתחדשה לאחרונה בארה"ב. ואז נקים "קרן מלריה" שתושת על כל החולים, למימון תרופות למשפחות קשות יום.

 השמאל – עמותת ידיד ופינס הם חלק מההגדרה הזו – נופל לעתים בפח. מרוב להיטות לטפל בנפגעי החברה הוא ממציא פתרונות איוולת. בישראל לא יודעים מי זה עני. וגם כאשר יידעו – נניח, אם וכאשר תהיה חובת דיווח כללית על הכנסה ועל הון – מדוע להטיל סטיגמה בעניים על-ידי הנפקת "תעודת עני" (סליחה, תעודת זכאות לאי-תשלום חוב חשמל?(

  השמאל נתפס כאן לאידיאולוגיה של הימין, הגורסת שתפקידה של המדינה (או של חברת החשמל) הוא לאתר עניים ולעזור להם נקודתית. זה טוב לימין, שמבקש להיטהר מעוולות מדיניותו. זה רע מאוד לשמאל, שאמור לייצר זהות הפוכה לאידיאולוגיה הימנית.

  7.12.2004