January 9, 2007

הבלוף של נתניהו

יו"ר הליכוד, ח"כ בנימין נתניהו, חושב שאזרחי ישראל מטומטמים. אחרת קשה להבין מדוע הוא ממציא מחדש טענות שהוכחו כדברי הבל.  נתניהו טוען, למשל, כי בזכות מהלכיו כשר אוצר נחלץ המשק מהמיתון שהיה שקוע בו טרם הגיע המושיע. הנה מה שנכתב בעבודה של מנהלי מחלקת המחקר של בנק ישראל, קרנית פלוג ומישל סטרבצ׳ינסקי, שהתפרסמה בחודש שעבר: "בדיקת הגורמים שתרמו למעבר ממיתון לצמיחה (מהמחצית השנייה של 2003 ועד היום) מראה כי שני־שלישים מהתרומה התקבלו ממשתנים חיצוניים - שיפור המצב הביטחוני וצמיחת הסחר העולמי."  בשבוע שעבר טען נתניהו כי בזכות קיצוץ קצבת הילדים - מהלך שהוא יזם - חל שינוי דמוגרפי חשוב: נשים מוסלמיות החלו ללדת פחות ילדים. מעניין איך זה לא השפיע על נשים יהודיות, אבל נעזוב את הגזענות שהטענה הזו מדיפה. הנה מה שכתוב בסקירה הדמוגרפית שפירסמה הלשכה לסטטיסטיקה בסוף נובמבר :2006 "מאז 2001 נרשמת ירידה חדה בפריון נשים מוסלמיות." נתניהו, כמה שזה מצער, מונה כשר אוצר רק במארס ,2003  הרבה אחרי שהדמוגרפיה המוסלמית כבר עבדה במרץ.

אבל יכול להיות שנתניהו צודק והישראלים מטומטמים. עובדה: הוא מוביל בסקרי דעת הקהל.


9.1.2007