February 10, 2018

נשים עניות מפנסיהאיך ראוי לחלק את הפנסיות של בני ובנות זוג שהתגרשו? לכאורה, הפנסיות – אלה שישנן ואלה שיהיו – הן חלק מהרכוש המשותף של הזוג ולפיכך חלוקת הפנסיות היא חלק מהסכם הגירושין. אלא שזה לא המצב. תקנוני קרנות הפנסיה קובעים כי כל אדם זכאי לפנסיה בגין מה ששילם במשך שנות עבודתו. אותו אדם לא רשאי להוריש את הפנסיה למי שהוא חפץ אלא בהתאם לתקנון קרנות הפנסיה. ובקיצור: התקנון, שנחקק בחוק, לא מאפשר לעשות הסכמים. אמנם לפני כמה שנים נחקק חוק זמני המאפשר הסכמים אך שרי האוצר יאיר לפיד ומשה כחלון "שכחו" להתקין תקנות לביצועו.


לפיכך מי שמבקשים לשנות את המצב נזקקים לחוק חדש שיגבר על תקנוני קרנות הפנסיה. ח"כ מרב מיכאלי וח"כ לשעבר זהבה גלאון הגישו הצעת חוק שמאפשרת הסכמים שיגברו על תקנוני הקרנות. הממשלה כנראה חוששת מהחלטה ולפיכך העניין טרם נדון בממשלה.
במצב הזה יש מקום לחזור לשאלה שברישא: מה ראוי לעשות? העניין הזה קשור לכלל הסדרי הפנסיה ואלה מצידם קשורים קשר הדוק לשכר בשנות העבודה. המצב הסטטיסטי ידוע: נשים משתכרות פחות ולכן, במקרה הטוב, פער השכר משתקף בפער הפנסיה. אלא שעל פי רוב  המצב רע בהרבה כי נשים לא מעטות מנצלות את זכותן לפרוש לפני גיל 67 , ולכן הפנסיה שלהן נמוכה עוד יותר בהשוואה לנשים שמיצו את כל שנות העבודה עד לגיל הפרישה.
ברור, על כן, שמצב האישה הפורשת מעבודה הוא רע בהשוואה לגבר. אלא שהמצב הזה פחות בולט אצל זוג שחי ביחד ויותר אצל אישה גרושה. מכאן ההצעה לתת למתגרשים האפשרות לקבוע ביניהם חלוקה של הפנסיה. למשל, מדוע שהפנסיות לא יתחלקו באופן שווה?

משימה בלתי אפשרית

מבחינה בירוקרטית ההצעה תגרום קשיים עצומים. הבה נדון בזוג פנסיונרים שהאישה משתכרת חצי מבן הזוג שממנו היא מתגרשת. לכאורה הפתרון פשוט: מחברים את שתי הפנסיות ומחלקים ב – 2. אבל מה קורה אם אצל שני בני הזוג אלה גירושים שניים? מה זכויות הפנסיה של המתגרשים הראשוניים בפנסיה של המתגרשים השניים? האם לאישה הענייה הראשונה זכויות כלשהן בפנסיה של הגבר שבדוגמא או שכל הזכויות הן רק לאישה הנוכחית?
ואם נסבך את הסיפור עם רמות השכר בכל שנה, הריבית שנצברה בכל שנה, בגירושים שלישיים, באלמנות ויתומים – נגיע מהר לבוקה ומבולקה.

מה שמעניין במיוחד הוא הרעיון שמגיע שיוויון בחלוקת הפנסיה. האם יכול להתקיים שיוויון נקודתי שיהיה שווה צדק? נשים, משמח למצוא, חיות בממוצע יותר שנים מגברים. מצד שני הן יכולות לפרוש מעבודה בגיל צעיר יותר. מכיוון שהפנסיה היא תלויית שכר וותק האם שיוויון בפנסיה מחייב גם שיוויון בגיל הפרישה? ואולי, בגלל פער תוחלת החיים, לאישה מגיעה פנסיה נמוכה יותר – בשם השיוויון, כמובן?
הנה לכם סוגיה שחוק לא יכול לפתור. ההצעה שהסכם בין בני זוג מתגרשים יתפוס לא עוזר. כי מה הדין עם אנשים שחתמו הסכמים כאלה עם כמה בני זוג? האם הסכם עם פלוני יכול לגבור על הסכם עם אלמונית?

אז מה עושים? לא עושים. והמתגרשים יחלוקו ברכוש (למעט הפנסיה) באופן שיפצה על פערי הפנסיה. ואם אין רכוש שחלוקתו "תכפר" על פערי הפנסיה? אז אפשר בהסכם לקבוע שאחד מהזוג ישלם מדי חודש סכום מוסכם לשני.
לא מיותר לציין כי ביטול זכות המעסיק לפטר עובד בגיל כלשהו יכולה לשפר את הפנסיות של רבים ורבות.

העצה השבועית (מספר 30) ליו"ר מפלגת העבודה, אבי גבאי, נמצאת כאן

השבוע, אחרי התנודות בבורסות למניות, היו הרבה דיבורים על בועה מתפוצצת. המעוניינים בהבנת התופעה מוזמנים לקרוא כאן