February 24, 2018

מלשנים לכלאיו"ר הקואליציה ח"כ דוד אמסלם (ליכוד) כינה את שלמה פילבר, המנכ"ל לשעבר של משרד התקשורת ועד המדינה החדש לשבוע זה, בשם "מלשן עלוב". מיטיבי חוק ושונאי נתניהו הגיבו כצפוי בזעם. איך זה שחבר כנסת מכנה מי שמסייע לתביעה הכללית בשם גנאי. בכך אמסלם פוגע בקודש הקודשים הידוע במקומותינו בכינוי "שלטון החוק".
אמסלם, למען הסר ספק, הוא מנוול לא קטן. כינוי הגנאי שהצמיד לפילבר כמו גם הערותיו על חקירות המשטרה הם שלעלוב נפש. אבל כמו ששעון תקוע מבליח אחת ליממה עם שעה נכונה, ההערה האחרונה של אמסלם ראויה לבחינה גם כאשר מניעיה מקורם בניסיון להטות חקירה כנגד ראש הממשלה וחבורת שליחיו לעבירות שוחד ושאר מעללים אפלים.
אחרי שהתרחצנו אגיע לעניין.

עדי המדינה הם תמיד עבריינים. והשאלה היא האם בגלל שהם מוכנים להפליל מישהו שמעליהם בסולם העבריינות הם ראויים לפרס. המקרה של פילבר זועק לשמיים בשני היבטים.

הראשון, בידי המדינה די עדויות ועדים כנגד החשוד נתניהו בעבירות אחרות. בגין עדותו ב"פרשת מוזס" (שם נתניהו וארנון מוזס העורך האחראי והמו"ל של "ידיעות אחרונות" רקחו עיסקה מטונפת) עד המדינה ארי הרו יצא פחות או יותר נקי בעבירות שהוא עצמו עשה. האם יש צורך ציבורי בעוד ועוד עדי מדינה כדי להפליל את נתניהו? ספק גדול. התביעה הכללית צריכה להתפנות לגנבים ושודדים אחרים. מספיק עם נתניהו.

השני, כאן אנחנו בתורת המחירים. פילבר יוצא ללא עבירה פלילית בגין עדותו נגד נתניהו. זה כבר גובל בחוסר אחריות. פילבר צריך לשלם לא כל כך בגלל העבירות שעשה ובהן הוא מודה. הוא צריך לשלם כי לצד העונש שמקבל עבריין צריכה להיות הרתעה.

פוטרת - דיווחת

בשיטה הנוכחית כל אחד יכול להיות שותף לפשע שיחכה עד שמישהו מעליו יימצא ב"סכנת הפללה" ואז למכור עדות תמורת מחיקת העבירות שלו. הרעיון בענישה הוא לא רק לעשות חשבון עם העבריינים. אלא להגיע למצב שמנכ"ל משרד התקשורת ייסרב פקודה לשר התחמן/עבריין. במיוחד כאשר מדובר במשרות אמון. כי עם הכבוד הלא באמת ראוי לאמון שיש לשר במנכ"ל שמינה, לממונה צריך שיהיה אמון-על בחוק ובמוסר. גם כאשר האיש יודע שאם יאמר לא – יפוטר. אבל זה יהיה הרגע שבו הוא יוכל להפליל את השר הסורר. ולא לחכות שהמשטרה תגיע לשניהם.
לכן, אם נחזור ללשונו המלוכלכת של ח"כ אמסלם, עד מדינה עבריין צריך לשלם. נכון, לשלם פחות מהעבריין הגדול. אבל לשלם כדי שהבא אחריו לא יגיע לאותו מצב.

העצה השבועית (מספר 32) ליו"ר מפלגת העבודה, אבי גבאי, נמצאת כאן