עורו המזרחיים (ג)חלקו הראשון של המאמר הזה, התפרסם גם באתר העוקץ וגרר גל של תגובות קוראים.
אפליה היא מושג מורכב שכולל מערכת ממוסדת ומאורגנת של העדפות או קיפוח לצד מערכת של דעות קדומות, תחושות ועמדות. מהשיח הציבורי/תרבותי אצלנו ברור שעדיין רווחות דעות שליליות על אישיותם של מזרחיים, תרבותם ואורחות חייהם המצביעות על זלזול ביהודים מזרחיים ועל תחושת עליונות של אשכנזים.


המאמר שלי עסק רק באפשרות לבחון את האפליה המקפחת בתוך המערכת הממוסדת. אפליה כזו חיה, קיימת, ובועטת בכל הקשור לערבים. חברות היי טק למשל, ימנעו על פי רוב מלהעסיק ערבים אם יחשבו שיש להן סיכוי לעבוד מול "גורמי ביטחון" שיבדקו בציציות עובדיהן.  האם אפליה שכזו קיימת היום גם לגבי מזרחיים? זו השאלה שיצאתי לבדוק – ולהלן כמה תגובות על התגובות:

בתי הספר לרפואה:

יש הטוענים כי בתי הספר לרפואה אינם מקור משיכה ליהודים כפי שהיו בעבר ולכן טעות היא להקיש ממה שקורה שם לגבי האוכלוסיה כולה. אחרים טוענים כי בגלל האפליה כלפי ערבים בתחומים רבים, אך לא ברפואה, יש יחסית יותר ערבים המבקשים ללמוד את המקצוע.

הביקוש לבתי הספר לרפואה גדול מאוד. לכן יש שם מנגנון סלקציה קפדני ונוקשה בהשוואה לתחומים אקדמיים אחרים. זו גם אחת הסיבות מדוע יש ביקוש ער ללימודי רפואה בחו"ל. מהנתונים עולה שאכן יש יחסית הרבה ערבים שמבקשים ללמוד רפואה. אבל העובדה שמישהו מבקש משהו לא מלמדת דבר. העובדה המכרעת היא שהערבים הישראלים מצליחים להתקבל במיוחד על רקע קיום מנגנון סלקציה שמנסה לפעול נגדם. בשיחותי עם המקצוענים לא פגשתי איש שאישר את הטענה כאילו לערבים מובטחת מכסה מעדיפה בבתי הספר לרפואה. הנתונים מלמדים כי בשנת תש"ן היו 60 סטודנטים ערבים ברפואה (5.5%) ובתשע"ג היו 390 (21.6%). ככה לא נראית מכסה.

מערכת החינוך הערבית:

 היו קוראים שביקשו להסביר את הממצאים בקיומה של מערכת חינוך ערבית פרטית המיועדת לילדי העשירים הערבים, רובם נוצרים. לעומת זאת ילדי המזרחיים נדחקים בבתי הספר הממלכתיים ושם, כידוע, המימון לרעננה האשכנזית גדול מהמימון לירוחם המזרחית. גם אם הטענות האלה נכונות (משרד החינוך טוען שהוא מקצה כסף לפריפריה על פי עקרונות של אפליה מתקנת)  הן לא מסבירות מדוע הערבים מצליחים לעבור את מחסום האפליה נגדם.  אלא אם כן סינון התלמידים לבתי הספר לרפואה נקי מאפליה....בהקשר הזה יכולה לעלות השאלה המעמדית - האם חלוקת ההכנסה של הורי התלמידים לרפואה נוטה לטובת הערבים בהשוואה ליהודים מזרחיים. האם הערבים עשירים יותר?

פערי שכר והסברים אחרים:

לפני 30 שנה כשדיברו על אפליה של נשים, היתה  אחת הדוגמאות הבולטות  השיעור הנמוך יחסית של נשים בקרב הסטודנטים ובמיוחד בלימודים המתקדמים.  מאז התהפכה המגמה והיום יש יותר נשים בכל רמות הלימוד. האם, מכאן, יש להסיק כי כיום נוהגת אפליה נגד גברים?

פערים – בהשכלה, בהכנסה, בתפקידים – לא בהכרח מלמדים על אפליה. אבל מי שמאמין בהסברים הנעוצים בפערים,  רשאי למחוא כפיים לתאגיד המדינה היהודית: הפער בין שכר מזרחיים לאשכנזים הולך ומצטמצם כפי שדווח בדו"ח אדווה האחרון. לעומת זאת פערי השכר שבין יהודים וערבים רק גדלים.

בסיס המידע:

הבדיקה שעשיתי על מוצא הסטודנטים לרפואה התבססה על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) והמועצה להשכלה גבוהה – שני הגופים מתואמים ביניהם. הגדרת המוצא אף היא התבססה, על כן, על ההגדרות שבהן משתמשת הלמ"ס. זו סופרת מוצא אצל יהודים במשך שני דורות בלבד. נכדים לעולי אפריקה ואירופה שהם ואביהם ילידי ישראל נקראים "ישראלים". לעומת זאת ערבים ילידי ישראל שאביהם, סבם וכל הדורות שקדמו אף הם ילידי ישראל לא נקראים ישראלים. הם נקראים ערבים.

המשמעות:

המידע הקיים היום על מוצא היהודים הוא מצומצם יחסית למידע על ערבים. אפשר ובתוך קבוצת הישראלים יש הרבה/מעט/חצי-חצי מזרחיים ואשכנזים מדור שלישי ואילך. זו מגבלת המידע הקיים. אלא שהמגבלה הזו תופסת לא רק לגבי מזרחיים אלא גם לגבי אשכנזים. ולפי הממצאים, על בסיס הגדרה זהה, חלקם של האשכנזים בין הסטודנטים לרפואה תואם את חלקה של שכבת הגיל שלהם באוכלוסייה. לא כן לגבי המזרחיים.

כך או כך, לא ניסיתי למצוא הסבר פוזיטיבי לממצאים על סטודנטים ערבים ומזרחיים. הסיפור על האמא המזרחיה, שהובא במאמר, משקף עשרות מחקרים שנעשו בעולם וגם אצלנו, שמצאו קשר מובהק בין השכלת האם ועמדותיה לגבי חינוך (אך לא האב) לבין השכלת הילדים. אני עצמי מתייחס להסברים האלה "עם קורט מלח" ולכן כיניתי אותם "סיפורי סבתא".

המשמעות: לי אין הסבר לתופעה. אבל התופעה לכשעצמה מלמדת שאין בטענות על אפליה כלפי מזרחיים כדי להסביר את הרכב הסטודנטים באחת הפקולטות  היוקרתיות והמבוקשות ביותר בארץ.
17.3.2014


שתפו: