5 באפריל 2014

הטיפש והשקרן


בעוד כחודשיים אנחנו נכנסים ל"עונת תקציב 2015". העונה מתחילה, כרגיל, עם הערכת ההתפתחויות הכלכליות של השנה שעברה ושל הנוכחית. נמשכת עם תחזית לשנת התקציב 2015, עוברת דרך ההחלטה על ה"מצרפי תקציב 2015" ומסתיימת – לפחות בממשלה – בהחלטה על סעיפי התקציב הראשיים ועל השינויים במסים. או אז, אחרי חגי היהודים, מועבר התקציב כהצעת חוק לכנסת.

נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, לא חיכתה לתחילת העונה, ועם הגשת דו"ח בנק ישראל ל – 2013 הביעה את דעתה על המצב התקציבי הצפוי ב – 2015. אמנם זה לא ממש העסק שלה אבל הנגידה היא גם יועצת כלכלית לממשלה. וככזו היא מוצאת לנכון לייעץ עוד בטרם יש הצעה.  מי שמאמין ביושרה של פלוג יכול להסיק מדבריה וממצגותיה ששר האוצר הוא במקרה הטוב, טיפש. במקרה הרע הוא שקרן. ויהיו שיאמרו, לא בלי צדק, כי אפשר גם וגם.

השקרן

כזכור שר האוצר דוחף למע"מ בשיעור אפס על רכישת דירה ראשונה. על ההצעה הזו יש מחלוקות גדולות ולא כאן המקום לחזור עליהן. אלא שכאשר נשאל יאיר לפיד איך אובדן ההכנסות מהמס הזה ישפיע על מערכת המס כולה, הפתיע הלא-כלכלן (לפיד, כזכור הסביר לפני שנה כי אינו מתאים להיות שר אוצר כי אינו כלכלן) ואמר שאין בעיה – אין צורך לשנות את שיעורי המס. הכנסות המדינה ממסים גדולות מהצפוי ולכן מה שיחסר מהמע"מ הדירתי יושלם בדרך של גידול טבעי בהכנסות ממסים אחרים.

זה, כנראה, הקפיץ את הפיוז של הנגידה שביקשה מחטיבת המחקר בבנק המרכזי לעשות חשבון. את ממצאיה הציגה לפני התקשורת. והמספרים שלה מלמדים שלפיד שקרן. יידרשו העלאות מסים של 8 מיליארד שקל (במחירי היום) מעבר למה שצפוי.

מאחר ודעה דומה השמיע הכלכלן הראשי של משרד האוצר, מיכאל שראל, שהתפטר על רקע המע"מ הדירתי, אפשר להניח כי בבנק ישראל לא המציאו את התחשיב רק כדי לנגח. אבל מדובר בתחשיב של כלכלנים, ולך תדע.

עד כאן לגבי השקרן. מה בדבר הטיפש?

אותו לפיד, על אף שאינו כלכלן, דחף בכנסת חוק – שנקרא בפי הכלכלנים "הכלל הפיסקאלי" - זה שמגביל את ההוצאה הממשלתית ואת הגירעון הממשלתי וכדי לעמוד בו נדרש תחשיב של כלכלנים. כאמור התחשיב של הכלכלנים מצא מה שמצא. רק טיפש לפידי מסוגל לכרות לעצמו בור שכזה.

עתה, משסיימתי להשתעשע על חשבון השועים הנה רגע רציני: אין כל תורה – מסיני או ממכה – שמחייבת הן את הגבלת ההוצאות והן את הגבלת הגירעון. לפני הציבור עומדות חלופות מגוונות. הבחירה ביניהן אינה "מדעית". ההכרעה היא פוליטית, אידיאולוגית ומוסרית. אין לכלכלן ואפילו לשר אוצר לא-כלכלן כל מעמד מיוחד. לכן לא צריך להעלות מסים ב – 8 מיליארד ולא צריך לקצץ ב – 12 מיליארד אלא אם כן את או אתה טיפשים מזן לפיד שהתחייב לשטויות האלה בחוק "כלל פיסקאלי" שגם בנק ישראל, לא לשכוח, תמך בו.

"אז מה אתה מציע?"

לאור קצב הצמיחה (הגבוה יחסית), האינפלציה (הנמוכה מדי), האבטלה (במצב שפיר) והחשבונות במטבע חוץ (יש כאן יותר מדי דולרים) ראוי לתכנן את תקציב 2015 על בסיס עודף של 5 מיליארד שקל, ולא על בסיס הגירעונות שעליהם ממליצים הן לפיד והן פלוג. וזה אומר לתקוע את שני העשירונים העליונים של מקבלי ההכנסות במסים מכאן ועד להודעה חדשה.
אביב שמח.
4.4.2014