28 באוקטובר 2014

90% - לא פחות


שר האוצר הבטיח כי לא יועלו מסים בשנה הקרובה. כרגיל אצל יאיר לפיד, האמת לא ממש נר לרגליו. הוא מציע להעלות את המס על העסקת עובדים זרים מסוימים – מסתננים בלשונו. והוא מציע להעלות את המס על עובדים זרים אחרים – ספורטאים. אבל זה באמת לא יפה להיות קטנוני.

על שאלות של מסים לעולם אין תשובה מוחלטת נוסח כן או לא. 50% מהשכירים בישראל לא משלמים מס הכנסה. ולכן העלאת שיעורי מס הכנסה כלל לא נוגעת להם. רבבות שכירים בישראל הם בעלי שכר כל כך גבוה שהעלאת שיעור דמי ביטוח לאומי כמעט לא מזיזה להם – כי לדמי הביטוח יש תקרה. אבל היא מאוד מזיזה לאותם שכירים שאינם משלמים מס הכנסה כי הכנסתם נמוכה מדי, אבל עדיין הם חייבים בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

לפיד מנסה ליצור רושם כאילו מי שתומך בהעלאת מסים – מציע להעלות מס על כולם. ולזה – להטלת מס על כולם – הוא מתנגד. אבל הרי לא זה הסיפור. הסיפור הוא על מי מציעים להעלות מס? לפיד חושב שהעלאת המס שמשלם שחקן הפועל ירושלים בכדורסל לא נחשבת העלאת מס  (ואל תדאגו – המס שהוא מציע לא יוטל). יהיה מי שיחשוב שלהטיל מס מיוחד על המאון העליון – גם זה בסדר. כי מהמס הזה 99% מהאוכלוסייה יקבלו פטור.

"מדע הכלכלה"

בבתי הספר לכלכלה מסבירים שהעלאת המס השולי היא רעיון גרוע במיוחד. מדוע? כי ככל שהמס השולי יהיה גבוה יותר – כך יקטן התמריץ לעבוד. ואם אנשים יעבדו פחות התפוקה הלאומית תקטן ובעקבותיה רמת החיים. במיוחד, מלמדים, זה תופס לגבי העשירים. הם, אם יקחו מהם יותר מדי, יברחו מכאן עם כספם. כאילו שמישהו בעולם כוסס ציפורניים בתקווה שמנכ"ל בנק המזרחי יברח מפקיד המס הישראלי, ויבוא לעבוד אצלו בלונדון או בקאבול.

יש כלכלנים שחושבים אחרת. הם אמנם מעטים יחסית, אבל חלקם מוערך. כך פול קרוגמן האמריקאי ותומאס פיקטי הצרפתי שנושאים את צלב מיסוי העשירים  – ללא הועיל, כמובן.

בוקר טוב מאון עליון

הסיפור האמריקאי מעניין כי אצלנו אוהבים לחקות את מה שקורה שם. לפני 40 שנה המאון העליון שם (1% מהאוכלוסייה) החזיק ב – 10% מההכנסה. היום המאון העליון מחזיק ב - 20% מכלל ההכנסה. במקביל המס השולי שהיה 60% ירד לכ – 40%. ככה זה כאשר הימין בשלטון.

לפי נתוני האוצר בשנת 2011 היתה ההכנסה הממוצעת ברוטו של משק בית  9,500 שקל. ההכנסה של המאון העליון היתה 120,000. לחודש. ההכנסה של נציג המאון היתה גדולה יותר מההכנסה של כל נציגי העשירונים מחוברים ביחד. לא רע לחיות שם, לפחות מבחינה כלכלית.

אז מה בדבר מס מיוחד על המאון הזה? זה מה שהציעו קרוגמן, פיקטי ועוד כמה "שמאלנים כלכליים". שני חוקרים בכלכלה חברו לא מכבר לבדוק מה יקרה אם.

פביאן קינדרמן ודירק קרוגר ביקשו לבדוק את הנזק מהטלת מס מיוחד על המאון העשיר ביותר. הממצאים: אין כל נזק כלכלי מהטלת מס שולי של 90%. לא פחות.

כה אמר לפיד

השבוע אמר שר האוצר כי ממשלות ישראל ניהלו "משחק שאפשר במשך שנים לקבוצות של אינטרסנטים ומיעוטים לקבל עדיפות בחלוקת המשאבים של החברה שהישראלית".

 אז מה דעתך, מר לפיד, להוסיף את המאון – מקום ריכוזם של האינטרסנטים - ל"מסתננים" ולספורטאים שראויים ליחס מיוחד במסגרת מדיניות אי העלאת מסים?
27.10.2014