23 בפברואר 2016

חוק וחוקןמה עמדתו של בנימין נתניהו בעניין קיצבאות ילדים? תלוי מתי שואלים. אבל עמדתו, כפי שבאה לביטוי בחקיקה, נעה (עבור ילד חמישי, למשל) מ – 144 שקל לחודש ועד 855 שקל לחודש. כאשר הוא בונה קואליציה עם חרדים הילד החמישי נהיה בעדיפות לאומית עליונה. כאשר הקמת הקואליציה אינה באחריותו והוא מכהן כשר אוצר אצל אריאל שרון הסכום  יורד למספר הנמוך. ירידה נוספת (אחרי עליה באמצע התקופה) נרשמה כשהוא ראש ממשלה והקואליציה היא עם ליברמן ולפיד.
 
מה שמלמד על עקביות, נחישות והיו-יו הפוליטי האקטואלי.

אז יש לנו ראש ממשלה מחונטרש. מה חדש? החדש הוא בוויכוח על "מתווה הגז" – מילות כיסוי לחוזה שבין הממשלה לזכייני הפקת גז טבעי - שנדון עתה בבית המשפט הגבוה לצדק. במהלך הדיון בבקשת מרצ, מפלגת העבודה וכמה גופים נוספים נגד ה"מתווה" הציע השופט אליקים רובינשטיין לממשלה לשקול חקיקת סעיף באותו "מתווה".

החוקן

הסעיף נקרא יציבות רגולטורית ומשמעותו התחייבות שלטונית לאי שינוי כללי המשחק. לא בידי הממשלה הנוכחית ולא בידי כל ממשלה עתידית. נתניהו, שטייניץ וחבריהם בנובל אנרג'י ודלק מבקשים לשלול מכל ממשלה בישראל את הזכות לשנות את דעתה.
רובינשטיין רמז, בהצגת השאלה, כי אם הכנסת תחוקק שריון שכזה אז ההסכם – יעני המתווה – יהיה כשיר מבחינה משפטית. הממשלה התכנסה והחליטה להשיב בלא מוחלט.

המומחים לדבר פוליטיקה הסבירו כי הסיבה להתנגדות הממשלה נובעת מכך שיתכן ואין רוב בכנסת לחוק שכזה. כידוע שרי האוצר והשיכון הודיעו שלא ישתתפו בהצבעות ואמנם ליברמן ומפלגתו תומכים, אבל לך תדע מה יקרה ברגע ההצבעה.

הרבי מגור וחלב עכו"ם

מה היה קורה אילו היתה הממשלה מצליחה בכל זאת להעביר חוק כזה בכנסת? נעשה קפיצת מחשבה אחת קדימה ונעבור 4 שנים לעתיד. נתניהו מקים ממשלה חדשה אלא שבינתיים הרבי מגור למשל, החליט שהגז לא כשר. למה החליט? מי יודע? הוא הוציא פסק הלכה חדש שקבע  כי בגז יש שאריות חלב עכו"ם.
מה עושה נתניהו שנזקק למפלגה של גור בקואליציה? עכשיו נחזור לעמדתו בעניין קיצבאות ילדים שכולן נחקקו כדין. יו-יו כבר אמרנו?

בעת שקוצצו קיצבאות הילדים היו שטענו שהקיצוץ אינו חוקי. מדוע? כי האשה הרתה בעוד הקיצבה גבוהה, ולכן תיכננה את תקציבה ל 18 השנה הבאות על פי גובה הקיצבה לעת זיון. ועתה, היא תקבל פחות. שהרי מגיע לה – כטענת הגזואידים (דלק, נובל אנרג'י ואחרים)  - פיצוי על אי יציבות רגולטורית.

הבדיחה הזו לא צלחה אפילו שלולית. מעניין שכאשר הקיצבאות הועלו איש לא טען ל"יציבות רגולטורית" בבקשה לקבל קיצבה מוקטנת. המשחקים האלה הם תמיד חד כיווניים.

החוק

לכן גם אם מחוקקים את סעיף ה"יציבות" שנתניהו רוצה כחלק מה"מתווה" יכולה ממשלה עתידית לחוקק סעיף הפוך לחלוטין. בדיוק כפי שנתניהו עצמו עשה עם קיצבאות ילדים.

כי אם יש הבדל, ולגוף פרטי כמו "שותפות הגז" יש מעמד מיוחד – מה דינם של כל הישראלים הפרטיים שקיצבתם (ילדים, הבטחת הכנסה, אבטלה ועוד) קוצצה על פני כל השנים? גם הם יוכלו לדרוש פיצוי כמו גזלני הגז, חבריו הנוכחיים של נתניהו?