24 ביוני 2014

ככה זה בכלכלהפעם היו ימים רעים. הממשלה נוהלה בידי "השמאל" של בן גוריון, לוי אשכול וחבריהם לשלטון מפא"י.  כל אדם שדאג לעתידו הכלכלי באמצעות ביטוח חיים, קופת גמל או קרן פנסיה חסך מדי חודש סכום כלשהו והפקיד את הכסף בבנק שהעביר אותו לחברת הביטוח, הגמל או הפנסיה. אלה שמו את מרבית הכסף בקופת האוצר וקיבלו ריבית מובטחת של כ – 3.5% מה שאיפשר לחוסך לדעת בדיוק מה הסכום שנצבר לזכותו וכמה תהיה הפנסיה.

הממשלה מצידה בזבזה את הכסף על השקעות סרק. העם מאס ב"שמאל" וב – 1977 הודיע חיים יבין על מהפך. מאז הליכוד בשלטון (למעט הפסקה קצרה בתקופת רבין ועוד הפסקה קצרה עוד יותר בראשות אהוד ברק.) ויש סדר ואין שחיתות. אלא מה? יש איזו שהיא בעיה עם החיסכון.

הימין תופס פיקוד

כלכלני הימין הבינו שאין סיבה שמי שקונה ביטוח חיים יקבל ריבית מובטחת. מה פתאום? וממילא לא טוב שהמדינה תקבל את הכסף כי היא מושחתת ובזבזנית. אז ביטלו את הריבית המובטחת בביטוח חיים. די מהר אותה שאלה נשאלה על קופות הגמל. מה פתאום? ומי צריך? וביטלו גם את זה.  לימים, באותה אתנחתא שרבין עשה לנו אוסלו, תהה שר אוצרו מה פתאום? ומי צריך? והפעם על הפנסיה. מה פתאום שהמדינה תבטיח לפנסיות ריבית שאין לה? וכאשר בנימין נתניהו מונה שר אוצר העבירו את הפנסיה לחברות הביטוח וה"רפורמה" הושלמה.

אלא שעדיין נשאר קוץ בישבנה של הפנסיה "החדשה". לצורכי חישוב הפנסיה שיקבל אדם הפורש מעבודה הורתה הממשלה שחברות הביטוח יעשו חישוב "כאילו" הריבית שהן הרוויחו מהשקעות היא 5%. בהתחלה היה בסדר. רוב הכסף הושקע במניות והבורסה גאתה – אז הרווח בפועל תאם, איכשהו, את הרווח התחשיבי. אלא שחברות הביטוח חייבות להשקיע באגרות חוב ממשלתיות שליש מכספן. ואבוי, בפועל הריבית על האגרות האלה עתה קרובה לאפס.

עכשיו אותו נתניהו הוא ראש ממשלה. ושר הכספים שלו הוא האיש ששאל "איפה הכסף"? לפיד הוא איש חרוץ ולפי הדיווחים הוא מצא את הכסף. משרדו בוחן את האפשרות להורות לחברות הביטוח לחשב את הריבית על בסיס  3%.
הגיוני, לא? אולי ראוי להגיע לאותו 0% שהיא הריבית בפועל. אבל לא נעים, אז הולכים על פשרה. ומן הסתם בעוד שנתיים יתקנו שוב. ככה זה בכלכלה. מתקנים את הקלקולים.

כך זה מגיע לפנסיה שלך

מה איכפת לסבתא שלי כל החשבונאות המעייפת הזו?
 אז זהו, שכן. כי אם עושים את מה שלפיד מבשל כל הפנסיות יקטנו ב – 5%. לתחשיבי ריבית, מתברר, יש מחיר בחיי כולנו.

אם זו ההחלטה הכלכלית הנכונה. אם כך מצווה "תורת הכלכלה", יש לעשות את מה שמתבקש, הלא כן?
והתשובה היא: שאין תורה, ואין מצווה ואל תתנו ללפיד להוביל אתכם אל החושך הפנסיוני שהוא רוקח.
כמו כל החלטה כלכלית גם ההחלטה הזו היא שאלה של עדיפות. אותו לפיד החליט בשבוע שעבר לתת מיליארד למשרד הביטחון כדי שיעביר לממשלה קרקע שהיא ממילא של הממשלה. יפה, לא? זה בהתאם ל"תורת הכלכלה"? 

ממש לא. זה בסך הכל כסף שלפיד לוקח מאיתנו ויעביר לקבלנים כדי שיבנו בתל אביב עוד דירות צפופות ויגזלו שטח לפנאי. אז תחשבו על זה באופן הבא: ללפיד יש מיליארד. מה עדיף? לתת אותה לפנסיה של כולם או לקבלנים?
22.6.2014