16 בספטמבר 2014

באה מנוחה ליגעהחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי לעובד מגיעה חופשה רצופה של 36 שעות בסוף שבוע שבו מותר להעסיק אדם 8 שעות ביום ולא יותר מ – 45 שעות בשבוע. מה לגבי  שעות העבודה המותרות לחמור? כלב?  הרי אלה חיות מבוייתות שהאדם מטפח.  אבל על עניינים אלה המחוקק נאלם דום.

מה שלא כן לגבי שעות העבודה של מניה או אגרת חוב. אלה, כידוע, יצורים בעלי הון. להון החיים קשים במיוחד. ולכן הממשלה מגבילה את שעות העבודה של ההון. שלא יתעייף חלילה.


הנהלת הבורסה בדעה שהמניות שלנו עובדות קשה מדי. ולכן החליטה  לצמצם את שעות העבודה. במקום לעבוד חמישה ימים בשבוע, יעבדו רק ארבעה וחצי. ובמקום לעבוד כל יום מהשעה תשע ועד חמש וחצי, יעבדו  המניות עד ארבע וחצי. שבוע העבודה של מניה יהיה, על כן, 35 שעות. חופשת סוף השבוע תהיה מיום שישי בשעה שתיים ועד יום שני בשעה תשע בבוקר – 67 שעות. למה? "כמקובל בעולם" אמרו חכמי הבורסה.

בא הלפיד ואמר שזה "רעיון טוב מאוד". והבן אדם תוהה: מדוע בכלל יש שעות מנוחה לניירות ערך? מי בדיוק נפגע מכך שהבורסה, כמו כל פיצוחיה, תעבוד רצוף ללא הגבלה? מדוע חקלאי קוטף את התפוח כשהוא בשל, אבל בעל מניה מנוע מלסחור בה כמעט חצי שבוע?

עובד = מניה?

"כמוקבל בעולם" ! חבל כאשר משה ביקר בהר סיני לשיחה עם יהווה הוא והיא לא חשבו ש"מקובל בעולם" זה נימוק  משכנע. עד אז לפי "המקובל בעולם" אפשר היה לרצוח, להמציא אלוהים חדשים לכל משימה, לשקר – חיים קלים.  בא האיש מההר מאז העולם התהפך  והיהודים ממש מתגאים בתרומה הזו לאנושות.

אבל לפיד חושב אחרת. ויש לשער כי בקרוב יופחתו שעות העמל הבורסאיות. מה שמאפשר להעלות לדיון את שעות העבודה של סתם בני אדם.

והנה הרעיון: ששעות העבודה של בני אדם יושוו לשעות העבודה של מניות. ואם לפיד יצליח להסביר מדוע מה שטוב למניה לא טוב לבני אדם – נשמח לשמוע.

נ"ב לתשומת ליבו של השר לפיד: לפי המקובל בעולם (!) חנויות, בנקים, ותחבורה ציבורית פועלים גם ביום שבת וחלקם גם בראשון. בפסח מותר להציג ולמכור לחם וביום הכיפורים העולם אינו שובת מלכת. אז אם כבר....
11.9.2014