20 ביולי 2014

הפרטה יהודית


אחד הוויכוחים המתמשכים בכלכלה הוא האם הפרטה, כלומר ייצור מוצר או שרות בידי פרטיים, עדיף על פני ייצור בידי גוף ציבורי/ממשלתי. חובבי ההפרטה נוהגים להצביע על חוסר היעילות של המגזר הציבורי.  נמל אשדוד וחברת חשמל אינם יעילים. והראייה? השכר שם גבוה. לפי ההגיון הזה, השכר הגבוה בחברת הביטוח הפניקס, לבטח של מנהליה, הוא הוכחה ניצחת לחוסר יעילות של המגזר הפרטי.

בישראל ניצחה אידאולוגיית ההפרטה כבר מזמן. בעניין הזה אין הבדל בין ליכוד לעבודה. יצחק הרצוג, כשר רווחה, הפריט כל מוסד ציבורי שהיה באחריותו. אלא שבישראל ההפרטה מחולקת: הרווח הולך לבעלים הפרטיים. העלות - על הציבור. הנה שלוש דוגמאות מהעת האחרונה:

רפואה פרטית

יש החושבים כי ועדת גרמן ביטלה את השרות הרפואי הפרטי (שר"פ). היא לא. היא הקפיאה את המצב הקיים. ומה קיים? במקומות שבהם יש שר"פ בערך 75-95% ממימון ניתוח "פרטי" בא מכסף ציבורי, כלומר, קופת חולים והביטוח המשלים. אין בארץ כמעט אף ניתוח פרטי שכל מימונו בא מכסף פרטי.

הובלה פרטית

לא מכבר נדרש בית המשפט המחוזי בחיפה לאשר הסדר נושים בחברת הספנות צים. צים היא חברה פרטית בבעלות "החברה לישראל" שרכשה אותה מהממשלה. הסדר נושים היא מילה מכובסת לכך שמי שהלווה כסף לצים – לרוב זה הציבור – יישא בנטל הניהול הכושל של עידן עופר, ניר גלעד וחבריהם "בעלי השליטה". אבל זה כבר מוכר וידוע. החידוש של השופט עדי זרנקין הוא בפסיקה (שבינתיים הומרה בהסכם) שהמדינה צריכה להשתתף ב"הסדר" ולוותר על זכויות שיש לה בהסכם של מכירת צים לחברה לישראל. הממשלה, לא מיותר לציין, כלל אינה צד בניהול צים ואין לה שם מניות. אבל זה לא הטריד את מנוחתו של השופט.

חשמל פרטי

בקיץ הזה, אם שמתם לב, אמנם יש חמסינים, אבל אין הפסקות חשמל, לפחות בישראל. איך זה?  אחת הסיבות היא שיצרנים פרטיים נכנסו לייצור וכך יש די חשמל גם בשעות השיא. אלא שאחת הסיבות הנוספות לכך שבשעות השיא אין בעיות היא התעו"ז.

תעו"ז הוא מחיר חשמל לצרכנים גדולים. בעוד משק בית ועסק קטן משלמים מחיר קבוע ליחידת חשמל, צרכנים גדולים מחוייבים בתעו"ז – תעריף עומס וזמן – המבוסס על  מחיר משתנה: בשעות של צריכה נמוכה, המחיר נמוך. בשעות שיא הצריכה – המחיר קופץ.  הכל כדי לחנך צרכנים זוללי חשמל להקטין צריכה בשעות שיא הביקוש.

יפה? עד שהתברר כי אותו תעו"ז שהכל מתהדרים בו לא חל על מי שקונה חשמל מיצרן פרטי. אם אתה בזבזן חשמל גדול אבל קונה חשמל מחברת חשמל הממשלתית – תיקנס במחיר. אם אתה בזבזן חשמל ענק אבל קונה חשמל מ"החברה לישראל", אותה כישלון ניהולי של צים דלעיל, אתה  פטור מהקנס.

ומי נתן פטור מופלנ שכזה? הרשות לשירותים ציבוריים (חשמל) – גוף ציבורי שקובע את מחיר החשמל. ורק כדי שנבין איך כל זה נוגע לכולנו נבהיר שחוסר היעילות הזה  ממומן על ידי  מחיר החשמל שרובנו – המחוברים לחברת חשמל – צורכים. החשמל הפרטי הזה מובל, איך לא, על רשת ציבורית. כלומר, כמו השופט זרנקין והשר"פ גם בחשמל מי שנושא באמת בנטל של ההפרטה, בעלות האמיתית, הוא הציבור.

הרווח, אם מישהו עדיין תוהה, הולך לכיס הפרטי: של החולה "הפרטי", של בעלי צים ושל צרכני החשמל הלכאורה פרטי.
15.7.2014