25 בנובמבר 2014

מינימום עולה


אולי לא שמתם לב אבל שיעור האבטלה בישראל הוא 20%. אמנם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת על  6%  - אבל שם נוהגים להטעות את הציבור, ובכוונה. עובדה: הלמ"ס מדווחת על ירידה במחירים וכולנו יודעים שיש פה יוקר מבהיל – לפחות בדמגוגיה הפוליטית-תקשורתית. 


לפיכך שוקל שר האוצר להטיל פיקוח על מחיר מעדני החלב – שנזקם הבריאותי רב מתועלתם. גם כשמתברר שישראל לא באמת יקרה יותר מרוב מדינות אירופה. הבעיה עם יוקר המחיה היא בעיקר בשכר הנמוך, ולא במחירים הגבוהים.

מה זה קשור לאבטלה? מדי כמה שנים עולה הצעה להעלות את שכר המינימום. כרגיל, מיד קופצים המעסיקים ומתנגדים. לצידם כמה פרופסורים שמסבירים כי העלאת השכר תיצור אבטלה. אם חכמי הכלכלה האלה היו נביאי אמת אז האבטלה כאן הייתה 20%. בפועל השיעור נמוך  בהרבה – גם מזה של ארה"ב ובוודאי מזה של גוש היורו. מה שלא מפריע ל"חכמים" האלה לחזור על טענתם. הפעם בגירסה חדשה.

זרים ולא ישראלים

עכשיו הושמעה הטענה כי השכירים העניים – אלה שפרנסתם על המינימום – ייפגעו. איך? המעסיקים יפטרו אותם (וגם את זה כבר שמענו עד זרא) ובמקומם יעסיקו עובדים זרים שאפילו את המינימום לא יקבלו. ואם זה טיעון שנראה לכם מוזר, במדינה שנלחמת בפליטים ואוסרת להעסיקם, יש טענה  נוספת: הממשלה אינה אוכפת את שכר המינימום. ולכן העלאתו לא תהיה אפקטיבית.

נניח שאנחנו מאמינים לטענה האחרונה הזו. ממנה עולה שלמעשה אין כל רע כלכלי בהעלאת שכר המינימום. ממילא מתחמקים ממנו, אז לא נגרם  נזק, בטח שלא בהעלאת האבטלה. אלא שללהג הזה אין כל בסיס. נכון, יש מעסיקים מנוולים. ויש ממשלה מעלימת עין מהחוק. אבל אחרי כל זה, מנתוני 2013 שפירסמה בימים אלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה ש 90% מהשכירים מקבלים שכר מעל למינימום.

הקוקו והסרפן

ואם אנחנו כבר משתעשעים בסטטיסטיקה של שכר הנה עוד עובדה.  נשים, כידוע, משתכרות פחות מגברים. לא סתם פחות. שליש פחות. גבר ממוצע השתכר אשתקד 10,600 ברוטו לחודש, ואישה רק 7,300. הנה ההפתעה: בשכר לשעת עבודה, ובכל רמת שכר, נשים משתכרות יותר מגברים. מה שמלמד שהפער בשכר הכולל נובע בעיקר ממספר שעות העבודה – כלומר מריכוז גבוה של נשים במשרות חלקיות, ולאו דווקא אפליה לרעה בשוק העבודה. וזה מלמד שהגיע הזמן שנשים יכריחו את בני זוגם לקחת חלק בטיפול בילדים, בבישול ובניקיון. די לבטלה הגברית. בלי שמספר שעות העבודה של בני הזוג יעלה, כמעט כל משפחה תשתכר יותר אם בני הזוג יחליפו ביניהם את המשרה שלהם.

בחזרה לשכר מינימום. שיעור הנשים ברמות השכר הנמוכות גדול בהרבה משיעור הגברים. לכן העלאת שכר המינימום תשפר במידה ניכרת את מצב הנשים. מה שמסביר את שתיקת אירגוני הנשים בפרשת שכר המינימום....

שהתחתון ייצמד לעליון

השנה, יותר מבעבר, מסתמן שיש הסכמה מעט יותר רחבה להעלאת שכר המינימום.  שר הכלכלה שהיה באופן מסורתי נושא דברם של המעסיקים, הפנה להם עורף. אולי בגלל שהוא חובב היי טק ושם שכר מינימום משולם רק לעובד הקבלן שעושה אצלם ספונג'ה. וגם ראש הממשלה, שאידיאולוגית שוטם את שכר המינימום, עוד יותר שונא מאבקים פנימיים. אז יש סיכוי לפשרה רקובה – במקום 23 שקל לשעה יעלו ל 27.
שכר מינימום נועד הן לספק הכנסה ראויה והן לצמצם פערים. הנה רעיון: להשוות את שכר המינימום לשעה לרבע מהשכר לשעה של העשירון העליון. ואז מה שיעלה שם, יעלה גם כאן.