May 30, 2015

תל אביב כקיבוץליסבון היא מעט קטנה מתל אביב אך יותר מפותחת מבחינה תחבורתית. שם יש רכבת תחתית ועל אף זאת קשה למצוא חניה והפקקים חוגגים. אז איך פותרים את בעיות התחבורה שם?
בבירת פורטוגל יש מידע רב על כל הנסיעות שנעשות בעיר. בסיס המידע הזה ריתק קבוצה של חוקרים שהחליטו לעשות תרגיל מחשבתי. זה התחיל ברישום מדוייק של כל ה"נסיעות" המתבצעות בפועל (מצב "בסיס") ברכב פרטי, תחבורה ציבורית, אופניים והליכה. וכך, למשל, מצאו החוקרים כי בפועל רוב ההולכים צועדים מעל קילומטר ליום. והכי מעניין: 95% מזמן היממה הרכב הפרטי לא זז. הוא בחנייה. מה שלא מונע פקקים.


מכאן מתחיל התרגיל. החוקרים יצרו מצב, במחשב כמובן, שבו הרכבת התחתית ממשיכה לפעול. כל תכניות הנסיעה הקיימות במצב הבסיס ממשיכות להתקיים. זמן הנסיעה הממוצע לא עולה ב- 5 דקות על זמן הנסיעה הנוכחית. לא יהיו אוטובוסים והתחבורה הציבורית תהיה מורכבת מ"מוניות" (2, 5 או 8 נוסעים). מי שרוצה נסיעה לוחץ על כפתור (נניח בטלפון הנייד) ומפעיל אפליקציה המקושרת למרכז ההפעלה. זמן ההמתנה בתרגיל היה לכל היותר 5 דקות. ה"מונית" מגיעה, אוספת את הנוסע, וגם נוסעים נוספים, ומורידה אותם במקומות שהם מבקשים (על פי מה שהם עושים בפועל מדי יום), וכאמור – בהפרש זמן שלא יעלה על 5 דקות מהנסיעות הקיימות.


5,000 = 200,000

בליסבון היו כ – 200,000 כלי רכב פרטיים. חידה: כמה "מוניות" יידרשו כדי לבצע את כל הנסיעות הקיימות בתנאי שכל נוסע מחכה לא יותר מ – 5 דקות, זמן הנסיעה הוא, לכל היותר, 5 דקות יותר מאשר עתה (אבל מבלי לקחת בחשבון את הזמן שמבזבזים כעת על מציאת חניה). כמו כן מותרת הליכה של לכל היותר קילומטר ושימוש ברכבת התחתית היכן שהיא פועלת. אך נסיעה ברכב פרטי לא תתבצע?

לא יאומן: 5,000 "מוניות" יעשו את העבודה. 90% מהרכב הפרטי לא נדרש לזוז ממקומו. האוטובוסים יחוסלו. ואם התושבים יוותרו על רכב פרטי לחלוטין, חלק ניכר ממקומות החניה יתפנו, ותחשבו על שימושי הקרקע של השטח המתפנה (מסלולי אופניים?). ומכיוון שהשיטה כל כך יעילה ובטוחה מספר הנסיעות העירוניות אף יעלה. 5,000 "מוניות" – בערך 15,000 נהגים לנסיעות בכל שעות היממה – יעשו את העבודה של 200,000 מכוניות פרטיות וכל האוטובוסים ברמת שרות דומה. וטרם נאמרה מילה על מספר התאונות שיפחת דרמטית והזיהום מכלי רכב שיהיה זניח לחלוטין.

החוקרים לא עסקו בשאלה איך לשפר את זמן הנסיעה מעבר למקובל היום. וחבל. אם 5,000 "מוניות" עושות את העבודה הנוכחית, תחשבו מה יכול לקרות אם מספרן יוגדל ל 20,000 וכל שאר הרכב לא ינוע.

נכון, מדובר בתרגיל מחשבתי. אבל התרגיל מבצע את כל הנסיעות הקיימות, ולא מפספס אף נוסע.

עיר = קיבוץ

התרגיל מוכיח ששותפות בכלי רכב – קיבוץ תחבורתי בתל אביב – היא פתרון יעיל בצורה שמעטים חשבו עליו. לא נדרשת כאן טכנולוגיה מיוחדת. לא כלי רכב חדשים. רק ראש שחושב מחוץ לקופסה הקיימת.

החוקרים הם מטעם "פורום התחבורה הבינלאומי" שהוקם בידי כמה עשרות מדינות ומנוהל בידי האירגון לשיתוף פעולה כלכלי ( OECD). השבוע תידון בוועידת הפיסגה שלו בקשת ישראל להתקבל. אז מי יודע? אולי המתיימרים להיות עם סגולה יהיו הראשונים להפוך מחשבה יצירתית לעובדה תחבורתית.

(פורסם ב"ידיעות אחרונות" ב - 26.5.2015)