May 27, 2017

חזירות נתב"גיתלא מכבר פסק בית משפט נגד הורים בבית ספר יסודי שדרשו להמשיך ולקיים סלקציה בין הילדים כדי לקבוע מי זכאי ללמוד בבית הספר. הפסיקה עוררה עניין כאילו לפתע הופרו סדרי עולם. ואכן בתי הספר היסודיים – בזרם הנקרא בטעות ממלכתי – הם האחרונים שבהם אין סלקציה.
לפני שנים היתה התמרמרות על הנתיב המהיר לצד כביש 1 בקטע שבין שדה התעופה לוד לתל אביב.בנתיב המהיר המשתמש נדרש לשלם. המחיר, בשונה מכביש אגרה רגיל, משתנה לפי העומס. המתמרמרים טענו כי זה "כביש לעשירים".

כנגד הסבירו המצדדים כי התשלומים – ונניח כי אכן מדובר רק בעשירים – מסייעים הן למימון הכביש (עניין שבפני עצמו לא מצדיק שימוש בנכס ציבורי) והן למימון קופת הציבור. וכך יש למשל כסף להתנחלויות, טנקים, השמלות המתחלפות של שרה, העניבות של בנג'מין, בתי ספר פרטיים וכבישים לכל.
אלא שהעשירים – כדאי שנזכור כי תעודת כניסה לעשירון העליון היא 40,000 שקל ברוטו לחודש למשפחה – במצוקה. עליית רמת החיים לשלושת העשירונים שמתחתם יוצרת דוחק. אפילו בכביש 6 יש פקקי תנועה. ואם הייתי חבר בעשירון כבר מזמן הייתי דורש מהמדינה להעלות את מחיר השימוש בכביש. אפילו אם מדובר בכסף שיגיע לקופה הציבורית, ולא רק לזכיין המפעיל את הכביש. פשוט מגעיל להתחכך בנהגים שלא "משלנו".

בין הביזנס והעם

אלא שנפלאות דרכי ארצנו. לא מכבר החליט י"ב לטוס לחו"ל. בונוס שקיבל איפשר לו לטוס במחלקת עסקים (בעברית מדוברת זה נקרא "ביזנס") של חברת תעופה. להפתעתו גילה חידוש מעניין בשדה התעופה (בעברית מדוברת – נתבג). לצורך בדיקה בטחונית ("מישהו ביקש ממך...") יש תור נפרד לנוסעי ביזנס. למה להשתרך מאחורי 9 עשירונים נמוכים? נתבג מצאה פתרון.

אלא שנתבג שייך לרשות שדות התעופה. ורשות שדות התעופה היא גוף ציבורי שהוקם מכוח חוק. והרשות גובה מכל מי שטס לחו"ל משהו כמו 20 דולר "אגרת נוסע". מה שחשוב לענייננו הוא שמחיר האגרה אחיד. נסעתם בטיסת שכר ב – 50 דולר לקפריסין או במחלקה ראשונה באל על לניו יורק ב – 5000 דולר? האגרה בנתבג תהיה זהה. ובצדק: השירות שנמל התעופה נותן אמור להיות זהה.
אבל י"ב גילה שהשרות אינו זהה. יש תור מהיר לעשירים לבדיקה בטחונית. וזה עובד לא רע, מספר י"ב, על אף שהוא נאלץ לחכות 4 דקות עד לבדיקה שערכה 10 שניות.

מבחן הכנסה מהופך

אחרי שעלה על המטוס והתיישב במושב ההופך למיטה עם כוס יין לטעמו ואגוזי קשיו לצד האפריטיף זכה לקבל מהדיילת טופס "מסלול מהיר". זה אמור להוביל אותו לכניסה מהירה, נטולת 9 עשירונים, בכניסה לחו"ל.
אם יש הדגמה לקפיטליזם חזירי הנה היא לפניכם. שני אנשים: אחד מהעשירון הרביעי ואחד מהעשירון ה -10 משלמים אותו מחיר ומקבלים מוצר (או שרות) שונה.

זה מבחן הכנסה במהופך. במבחן הכנסה רגיל העני יותר משלם פחות. כך מקבלי קיצבה להבטחת הכנסה משלמים פחות עבור חשמל וארנונה. בנתבג תמורת אותו מחיר ("אגרת נוסע") העני יותר מקבל פחות.

זה רעיון

זה תקדים לא רע, וראוי להרחיבו. מדוע שכוח ההצבעה לכנסת של מי שמשלמים הרבה מס הכנסה יהיה שווה לכוח ההצבעה של מי שלא משלמים כלל מס הכנסה (מחצית השכירים, לפי נתוני משרד האוצר)? צריך לקבוע שמי שמשלם יותר מ – 10,000 שקל לחודש מס הכנסה יקבל בכניסה לקלפי 4 פתקי הצבעה.

אם חזירות אז עד הסוף.