12 בספטמבר 2017

חברים, נמאסתםעל העניין הבא אין כמעט מחלוקת: פרשת הריגול הכי חשובה במאה השנה האחרונות היא זו של ארבעת האנגלים – עובדי סוכנות הריגול (המקבילה של "המוסד") MI6 – שהיו למעשה סוכנים של ברית המועצות. קים פילבי, גאי בורג'ס, דונלד מקלין ואנתוני בלנט פעלו במשך כמה עשורים ועשו לבריטים בית ספר בריגול.
איך זה קרה?
בראש וראשונה היתה אידיאולוגיה. אבל אחר כך היה מנגנון הגיוס לשרות הריגול הנגדי. MI6 היה ארגון שבו חבר מביא חבר. ורובם הגדול היה ממעמד האריסטוקרטיה האנגלי.
בשביל מה יש חברים? מתברר שכדי להיכשל.

פול גומפרס וסופי וונג מאוניברסיטת הרווארד שבארצות הברית חברו לשני מחקרים שעסקו בניהול עסקים בחברות הון סיכון שהן כמעט תמיד חברות שפועלות עם צוות קטן, בממוצע – 3 מנהלים. הראשון מצא שיש מעט מאוד גיוון במגדר ובמוצא בקרב מנהלים/יזמים. רק עשירית מהעובדים החדשים לחברות הון-סיכון אמריקאיות היו נשים. וב – 75% מהתאגידים האלה נשים לא היו בעמדות ניהול בכירות. זאת על אף שיש גידול מתמיד בשיעור הנשים בקרב בוגרי אוניברסיטאות במקצועות הכלכלה, ניהול עסקי וטכנולוגיה  - ההשכלה המתבקשת בחברות הון/סיכון. מה שקורה בחברות הון סיכון הוא מה שקרה ב"מוסד" האנגלי: חבר מביא חבר. מאותו מוצא ומאותו מין.

אבא לבנות סימן להצלחה

בדרך לבדיקת מחיר המדיניות להעסקת העובדים עלו החוקרים על ממצא מדהים. שיעור הנשים המגויסות בחברות הון סיכון מתואם בקשר אמיץ עם מספר הבנות שיש למנהלים בכירים בתאגיד. ככל ששיעור הבנות/ילדות שיש למנהל בכיר גדול יותר – כך מספר הנשים המגויסות לעבודה גדול יותר. החוקרים מצטטים מחקר אחר שמצא כי מחוקקים אמריקאים נוטים להצביע ל"שמאל" ככל שיש להם יותר בנות. ההסתברות שאשה תיבחר לתפקיד ניהולי בכיר גדלה ב – 24% אם למנהלים הקיימים יש יותר בנות מבנים.

 האם בנות, זו השאלה, מסייעות יותר לעסקים?

מכיוון שיש מעט מאוד נשים בתפקידי ניהול קשה לבדוק במישרין את השפעתן. לפיכך הלכו החוקרים בדרך מעניינת: הם בדקו האם יש קשר בין שיעור הילדות/בנות במשפחת המנהל לבין שיעור הרווח וגיוס ההון של חברות הון סיכון. ומאחר ונמצא כבר הקשר בין שיעור הילדות בהווה ושיעור המנהלות בעתיד – השימוש בטכניקה הזו אמור להיות תקין מבחינה סטטיסטית.

התוצאות, כך דיווחו, די חד משמעיות. שיפור המגוון המגדרי מועיל מאוד לעסקים.

האם משמעות הממצאים היא שצריך להעסיק דווקא נשים בתפקידי ניהול? ספק גדול. מה שכנראה  נכון זה שמדיניות "חבר מביא חבר" היא הגרועה. כי כולנו נוטים לסמוך על מי שדומה לנו  בעוד שהגיוון – המגדרי והאתני – הוא מפתח להצלחה.
ולכן, חברות גיוס עובדים, אם מגיע אליכם עובד עם המלצות של חברים – אל תמהרו לקבל אותו לעבודה.
 חברים לחוד ועסקים לחוד.