December 9, 2017

התנחלויות כמכשול להסדר?לא. לא מדובר בהתנחלויות של ישראל בשטחי פלסטין אז אפשר לנשום לרווחה. 

או שלא. 

ההתנחלויות שבהן מדובר החלו במאה ה – 16 כאשר פרוטסטנטים אנגלים וסקוטים התנחלו בצפון אירלנד. מלכת אנגליה דאז, אליזבט הראשונה, ניהלה מלחמה קשה בקתולים שנהנו מתמיכת קודמתה, מרי. מלחמת הדת הזו הסתיימה לפני מאות שנים בכל אירופה. כיום היא קיימת רק במקום אחד: צפון אירלנד. 
בראשית המאה  ה- 20 סיפחה אנגליה את צפון אירלנד מכוח חוק של הפרלמנט הבריטי, ומאז יש שתי אירלנד: צפון אירלנד הנחשבת לחלק מבריטניה, והרפובליקה של אירלנד שהיא מדינה עצמאית. מלחמת הקתולים בפרוטסטנטים המתנחלים התחזקה. אך בסוף אותה מאה, אחרי פעולות טרור וטרור שכנגד שגרמו לאלפי הרוגים, נחתם הסכם שלום שנמצא, נכון לעכשיו, בסכנת פיצוץ.

בהסכם השלום נקבע כי הממשלה בצפון אירלנד תתחלק בין הקתולים לפרוטסטנטים. אך אם הממשלה נופלת, ואין קואליציה חדשה גם אחרי שישה חודשים של משא ומתן – תחזור ממשלת אנגליה לשלוט במישרין בצפון אירלנד.  כאן, בנקודה הזאת, אנחנו עומדים עכשיו.  

אז מה חדש? 

בבחירות האחרונות בבריטניה אף מפלגה לא זכתה לרוב מוחלט בפרלמנט – עניין נדיר בממלכה הזו. אחרי משא ומתן הוקמה ממשלת מיעוט שמרנית המגובה בהצבעות קריטיות על ידי המפלגה הפרוטסטנטית של צפון אירלנד. בלי מפלגת המתנחלים הזו נופלת הממשלה של תרזה מיי

מה שמסבך את הענין, הוא משאל העם שנערך בבריטניה ובו הרוב הצביע בעד יציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי. מאז מתנהל מו"מ בין בריטניה לאיחוד האירופי על הסדרי הפרישה ועל מה יהיה אחר כך. נקודת המחלוקת העיקרית היא.....צפון אירלנד. 

הקתולים של צפון אירלנד היו תמיד בעד איחודה מחדש של אירלנד. וגם ממשלת אירלנד (הרפובליקה) תומכת באיחוד כזה. יציאה מהאיחוד האירופי משמעה קביעת גבול פיסי בין שתי המדינות. לגבול כזה מתנגדת הרפובליקה של אירלנד. מכאן הקושי. 

אם אין גבול אז מהגרים מפולין יכולים להיכנס לצפון אירלנד דרך אירלנד, ומשם לאנגליה. כל פרויקט הברקזיט –יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי – נועד למנוע בדיוק את ההגירה הזו. אז מה הועיל משאל העם? 
בראשית השבוע הסכימו בריטניה והאיחוד האירופי כי תהיה  "התאמה רגולטורית" (regulatory alignment) בין אירלנד לצפון אירלנד. ועל צמד המילים האלה הטילו המתנחלים הפרוטסטנטים וטו.

מה הקטע?

מפלגת המתנחלים טוענת שצמד המילים הזה מעיד שבריטניה מוכנה להסדר בין צפון אירלנד לבין הרפובליקה של אירלנד שיהיה שונה מההסדר שבין בריטניה לבין אירלנד והאיחוד האירופי. וזה, בעיני המפלגה הזו, בלתי נסבל. 
מיד קפצו גם האחרים. ממשלת סקוטלנד הודיעה שאם יש הסדר מיוחד עם האיחוד האירופי לגבי צפון אירלנד  - אז גם היא רוצה. המפלגה השלטת בסקוטלנד מתנגדת  לפרישה מהאיחוד האירופי ורוצה להיתלות בצפון אירלנד כדי לזכות בהעדפה. גם ממשלת וויילס מבקשת לבדוק מה בכלל קורה כאן. 
העניין הרציני הוא, כמובן, המו"מ שבין בריטניה לאיחוד האירופי על הסדר גירושין מוסכם. זה כלל לא פשוט גם בלי הסיפור של צפון אירלנד. 

מה שחשוב בסיפורנו הוא ששתי מילים הביאו את ממשלת בריטניה הגדולה לעצור את המו"מ שבו היא ממילא בעמדת נחיתות. בריטניה מבקשת שהאיחוד האירופי יסכים לחתום עימה על הסכם סחר חופשי (כמו זה בין ישראל לאיחוד האירופי). האיחוד האירופי מנצל את הדרישה הזו להציג תנאים משלו. ואלה קשים מאוד. 

הכניעה 

בסוף השבוע נכנעה ממשלת בריטניה ללא תנאי. היא הודיעה שלא יהיה גבול בין אירלנד לצפון אירלנד. וכך מתנחלי המאה ה - 16 בצפון אירלנד הצליחו לטרטר את הממלכה הבריטית באופן שדווקא מתנגדי הברקזיט ישיגו יעדים שלהם התנגדה ממשלת בריטניה עד כה. בלי גבול בין שני חלקי אירלנד  אין למעשה גבול בין בריטניה לאיחוד האירופי וזה אומר שבריטניה אולי תפרוש מהאיחוד, אבל זה רק אקט לשוני – לא מעשי.

מה כל זה קשור לסכסוך שבין ישראל ופלסטין. 

מילה אחת, ולא שתיים: התנחלויות. 

העצה השבועית (מספר 21) ליו"ר מפלגת העבודה, אבי גבאי, נמצאת כאן