January 16, 2018

טמטום מיניסטריאליבסוף השבוע שעבר אישרה הממשלה את הצעת תקציבה ל - 2019. העניין עצמו מיותר לחלוטין ונועד רק ליצב את קיומה של הממשלה הנוכחית לעוד שנתיים. האם הממשלה יודעת לתכנן מה יהיו הוצאותיה ב – 2019? ממש לא. השבוע בית הדין הגבוה לצדק חייב את הממשלה – ולא את עיריית ירושלים – להציג תכנית לבניית 3,000 כיתות בעיר. נו? זה בתקציב? זה ברזרבה? זה קדחת.
במהלך הדיון בתקציב, מדווח"מעריב", התפתח ויכוח בין שר הכלכלה, אלי כהן (ממפלגת כולנו), לבין נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג. כהן אמר כי בנק ישראל מנהל בחוסר יעילות את יתרות מטבע החוץ של המדינה. לפי תחשיביו ניהול מוצלח יותר – למשל בידי בתי השקעות פרטיים – היה מניב לבנק המרכזי עוד מיליארד דולר שאותם היה יכול לחלק כדיבידנד לממשלה ובכך מאפשר הגדלה בתקציבים שכל כך דרושים.
נגידת הבנק המרכזי, כך דווח, הסבירה בתגובה שבכל העולם, הבנק המרכזי מנהל את יתרות המטבע ולפיכך מן הראוי שכך יימשך גם בישראל. מכל הנימוקים האפשריים דווקא הנימוק הזה מטופש. ואם כל מדינות העולם מזהמות את האוויר והמים? זה מה שמצדיק זיהום תוצרת הארץ.

הסוגיה המרכזית היא לא לא מי מנהל את היתרות המסתכמות בכ – 113 מיליארד דולר. נניח שבדרך כלשהי הניהול היה יזמי יותר והיינו מגיעים היום ליתרות של 200 מיליארד דולר. אז מה? אז כלום.

רווחים מפוברקים, טיפולי שיניים וצוללות

נכון ששר כלכלה לא אמור להבין בכלכלה. אבל אין כל קשר הגיוני בין הרווחים של בנק מרכזי ותקציב המדינה. כל שקל שיוצא מבנק ישראל – לכל מטרה שהיא – הוא למעשה הדפסת כסף. לא משנה אם קוראים לכסף הזה "רווחים" על יתרות מטבע חוץ. ולא משנה אם קוראים לכסף "רכישת דולרים במסגרת קיזוז השפעת הגז הטבעי" (השמות האלה אינם מפוברקים. הם חלק מדו"חות בנק ישראל). העובדה ששקל מודפס בנימוק כלשהו אינה משנה את מהותו.

כהן רוצה שבנק ישראל ידפיס יותר כסף וייתן אותו לממשלה. זה רעיון מצויין במיוחד אם הוא ילווה בהפחתת מס הכנסה על פנסיונרים. אמנם הממשלה החליטה כי החל בסוף השנה יהיה טיפול שיניים חינם לבני 75 ומעלה. אבל בירור עם גורמי עששת העלה כי היא קיימת גם אצל בני 62-75. אז מה בדבר הדפסת כסף לטיפולי עששת לחטיארים צעירים יחסית?

כשחושבים על זה לעומק אפשר לתהות מדוע להסתפק רק בזה. מתברר כי בנק ישראל כל הזמן צובר יתרות מטבע חוץ שלא עושים בהן כל שימוש. אז מה בדבר הרעיון הבא: בנק ישראל ידפיס שקלים בסכום של 30 מיליארד שקל ויעביר אותם לממשלה תחת הכותרת "רווח ביתרות מטבע חוץ". הממשלה תיקח את הכסף ותקנה מבנק ישראל דולרים בסכום השווה לאותם 30 מיליארד שקל. בנק ישראל לא יפסיד כסף,  כי מה שהפסיד בהדפסת שקלים הרוויח חזרה בשקלים ממשלתיים. ואילו לממשלה יהיו עוד 8 מיליארד דולר שבהם אפשר, למשל, לקנות עוד 12 צוללות להגנה מפני האיום האיראני.
זה רק טמטום מיניסטריאלי שמונע יצירתיות כלכלית כל כך מוצלחת.

נ.ב. לידיעת המיניסטר: ב – 2016 הרוויח בנק ישראל על מטבע חוץ 2.5 מיליארד שקל אבל בחשבון הכולל הפסיד 5 מיליארד שקל. ב – 2015 הרוויח הבנק על מטבע חוץ 1.5 מיליארד שקל והפסיד בחשבון הכולל 8 מיליארד שקל. אילו רק טרח לקרוא את המסמכים לפני שפתח את פיו.....