30 בינואר 2018

משהו לא חינוכיבין כל העצומות שפורסמו בשבוע האחרון, נשלחה בראשית השבוע עצומה לשרי הממשלה מטעם "קבוצת אזרחים ואנשי חינוך מכל גווני הקשת הפוליטית ומכל רחבי רשת החינוך". בעצומה מתבקשים השרים, ובעיקר שר החינוך, "לפעול על מנת לעצור את הגירוש של התושבים הזרים המתגוררים בישראל." בהמשך העצומה מעלים כ – 200 החותמים שורה של נימוקים מדוע הגירוש המתוכנן בלתי ראוי. בין השאר, נימוקים מוסריים, וכן העובדה שישראל חתומה על אמנות בינלאומיות המנוגדות לחוקי הגירוש שחוקקה הכנסת. כל אלה מסוכמים במשפט מוחץ אחד "הטענה שהפליטים הגיעו לכאן בצורה בלתי חוקית לא הופכת את הגירוש ליותר צודק או מוסרי".

כמו קבוצת הרופאים שפירסמה עצומה נגד הגירוש כך קבוצת אנשי החינוך ראויה לשבח. הגירוש המתוכנן הוא פשוט בושה. אלא שמעז ייצא מתוק. אירגון ה – BDS יימצא צודק ולחרם שהוא יוזם נגד ישראל יתווסף  ביסוס מוסרי ופוליטי. בכל זאת חרם זה רוגטקה בהשוואה לטיל הגירוש.

אלא שמחנכינו הדגולים והאצילים שכחו את השקופים במקומותינו. אמנם את השחור הם מצליחים לראות. אבל חמישית מתושבי המדינה שגם אם היו רוצים להצטרף לעצומה – לא יכלו לעשות כן.
הנה משפט המפתח: "אסור שנשכח את שעבר על הורינו וסבינו רק לפני שבעים שנה כאשר הם התדפקו על שערי מדינות שנאטמו בפניהם. איננו משווים את מעשינו למעשי הנאצים, חס וחלילה". הורינו וסבינו? ומה עם אלה שהוריהם וסבם לא חוו את האטימות הזו? ומה כל זה שייך לנאצים? אהה! נאצים מסביר את העניין. הנאצים רדפו יהודים ולכן אין כמו היהודים לדעת מה זו רדיפה.

רדיפה או גירוש

גם אם נניח שעובדתית היהודים עומדים בצמרת הנרדפים בעולם (וזה כנראה לא נכון) הדיון אינו על רדיפה. הדיון הוא על גירוש. ואם לגבי רדיפה יש ספק לגבי חלקם של היהודים הרי לגבי גירוש אין ספק. יש מגורשים יותר מיהודים.
וכך תוך הכנסת הנאצים והרדיפות הדירו כותבי העצומה חמישית מתושבי המדינה שאינם יהודים. כל מי שקורא את שמות חותמי העצומה עולה מיד על העניין: אין אף ערבי שחתום עליה. כלומר, הנה פרשנות אפשרית, הערבים בישראל בכלל בעד גירוש השחורים. העובדה שמפלגת חד"ש פועלת נמרצות נגד הגירוש לא תסייע. בעצומה הזו ערבים הם אאוט.

ראו המשפט הבא: "איננו יכולים לעמוד מנגד בשוויון נפש לנוכח מעשה העלול לסכן את חייהם של המגורשים, ורואים בו מעשה עוול הנוגד את המוסר האנושי בכלל והיהודי בפרט. "
יעני ליהודים יש מוסר אקסטרה שאין לאנשים לא יהודים. ועל זה יכול לחתום ערבי, לא יהודי, או אפילו יהודי הגון?

קשיים בהבנת הנקרא

האם אנשי חינוך ובהם כלות וחתני פרס ישראל, שני שרים לשעבר, ומספר גדול של פרופסורים ודוקטורים לא יודעים לקרוא את מה שהם חותמים ולהבחין שיש כאן הדרה של כל מי שאינו יהודי?
יש שתי תשובות אפשריות. האחת שהם לא יודעים לקרוא . זה הישג חינוכי נאה. השנייה, שהם יודעים לקרוא אבל לא רואים את השקופים. כי "אנחנו" – האנשים הנאורים, לרבות אנשי מרצ החתומים עליה – הם רק יהודים.

מה פלא שממערכת החינוך שלנו יוצאים יותר מדי חסרי דעת גם כאשר הם עם הרבה דעה, והדרה.