July 17, 2018

צריך שמיר בסלטהבורסה רועשת. ולא, הכוונה אינה לבורסה לניירות ערך או לבורסת הסחר העולמי בה ניטש קרב אכזר שאת סופו מי ישורנו. הבורסה הרועשת היא בורסת הרכילות על המועמד למשרת נגיד בנק ישראל עם תום כהונתה של קרנית פלוג.
בבורסת הרכילות עלו כבר כמה שמות. יש מי שמרמזים כי כבר נעשתה פנייה לפרופ' אלחנן הלפמן שלפעמים מתייר בישראל. יש הכמהים לשובו של סטנלי פישר שהוא בר סמכא בכלכלת ישראל עוד מהימים ששערו לא היה אפור. יש המציינים כי נדרשת הסכמה בין ראש הממשלה ושר האוצר – עניין לא פשוט להשגה. קרנית פלוג, במכתב פרידה, הצביעה על חשיבות השמירה על "עצמאות בנק ישראל". זה בערך מה שכתב קודמה לתפקיד, סטנלי פישר, כשהוא עזב וחזר למכורתו.

תעשו סקר בין כל המי ומי ונמצא הסכמה גורפת: צריך בנק ישראל עצמאי. אלא מאי? איש לא שואל את השאלה היותר חשובה: למה בכלל צריך את בנק ישראל?

לבנק ישראל יש כמה תפקידים בירוקרטיים: להדפיס מטבע, לפקח על הבנקים, לטפל ביתרות מטבע חוץ. בשביל כל התפקידים האלה לא צריך מוסד "עצמאי". צריך מוסד כמו למשל משרד הפנים.

אינפלציה, אבטלה ומה שביניהם

בשביל מה העצמאות? כדי לנהל "מדיניות מוניטרית". מה פשר המדיניות הזו? זו מדיניות שתפקידה לוודא שלא תהיה אינפלציה. מה עם מוסד עצמאי שתפקידו יהיה, למשל, שלא תהיה אבטלה? ומה בדבר מוסד שתפקידו יהיה שלא יהיה אי-שיוויון? לעניינים הפעוטים האלה מתברר שאף אחד לא דורש "מוסד עצמאי" נוסח בנק ישראל. האם הם פחות חשובים מאינפלציה? אפשר להתווכח.
באמצעות בחירות דמוקרטיות העם מאפשר גישה לכפתור האדום של פצצת אטום לביבי, איווט, אהוד בונפרטה, ובעתיד אולי לפרזנטור של בנק הפועלים, אבל הפעלת הידית של המכונה להדפסת כסף?

הבה נשנה זאת. בדיוק כפי שהממשלה אחראית בתחום החברתי-כלכלי על האבטלה ועל ואי-השיוויון – כך יהיה גם עם האינפלציה. ואם כתוצאה מהעברת הסמכות מבנק ישראל לממשלת ישראל האינפלציה תגבר – זה יהיה נהדר כי יהיה את מי להאשים ואת מי להעיף מהשלטון. בעוד שבמצב הנוכחי את הנגיד/ה אי אפשר להעיף.

אז את מי למנות כנגידת בנק ישראל הבאה?

אני מציע את טידה שמיר. אתם לא מכירים? חבל. אישה אייזן בטון. היא עורכת דין ומשמשת כיועצת המשפטית של בנק ישראל. תנו לה את הזדמנות והחוק המתאים, והיא תפרק את הבנק הלא-נחוץ הזה לרסיסים. וזה יעלה הרבה פחות מכל עורך דין שפירוקים מומחיותו.

ומה יהיה על עשרות ואולי מאות עובדי בנק ישראל המפורק? כתוב בדו"חות הבנק שיש בישראל "תעסוקה מלאה". אז בטח כולם יימצאו עבודה. במהרה בימינו.