July 31, 2018

זוהייר בלבוליש שתי אפשרויות: האחת, שזוהייר בהלול התפטר מהכנסת מנימוקים אישיים. והשנייה, כי הוא התפטר בגלל פוליטיקה, כפי שהוא אמר בראיונות לרגל חג ההתפטרות.
אני חושד בשדר הרדיו המעולה והח"כ השקוף שנימוקיו אישיים. נמאס לו. האלטרנטיבה להתפטרות עכשיו היא פיטורין באמצעות גדודי עז א-דין אל-גבאי שמן הסתם ימצאו להם ערבי מחמד אחר לייצג את ה"מגזר".

נימוקיו הפוליטיים מופרכים. הכנסת, כך טען, הפכה לחותמת גומי של הממשלה. באמת? וואו, איזה גילוי מדהים. מתי, זוהייר, זה לא היה כך?  ואם אתה היית בשלטון, איך הכנסת היתה נוהגת? מפילה אותך יום אחרי שמינתה אותך כדי להוכיח שהיא מפלדה ולא מגומי. בהלול חירטט נימוק רחוק מתבונה פוליטית.
כמו רבים, בהלול לא מרוצה מחוק הלאום. אז איך נלחמים במנוולים? בורחים הביתה, או יוצאים לרחובות ולכיכרות וצועקים? אתה חושב, זוהייר, שמישהו יקנה את הטענה כי ההתפטרות שלך היא נשק נגד החוק הגזעני (כן, זה מה שהוא) הזה?

כוח השתיקה

איך שלא מסתכלים על זה, בהלול מבולבל. גדעון לוי ("הארץ") הציע השבוע תיקון מלעיג לחוק שיאפשר לייצר מעמד "יהודים של כבוד" ולהעניקו לדרוזים, ובכך להעניק להם פטור מעוולות החוק. למתנגדי חוק הלאום יש פתרון אפילו יותר אלגנטי. תכירו בבקשה את שין פיין.

זו מפלגה אירית-רפובליקנית הפועלת עתה רק בצפון אירלנד המהווה חלק מהממלכה הבריטית. כמי שנלחמים לאיחוד אירלנד ברפובליקה אחת, שין פיין אף החזיקה זרוע צבאית שעסקה במלחמה כנגד הכובש הבריטי. ב – 1998 הושג באירלנד הסכם שבו בתמורה לחלוקת השלטון בין הקתולים והפרוטסטנטים פורקה הזרוע הצבאית של שין פיין.
שין פיין רצה לבחירות לא רק בצפון אירלנד (במאה הקודמת היא היתה מפלגה פעילה גם באירלנד הרפובליקה) אלא גם בבחירות הכלליות בבריטניה. תמיד היא מצליחה להכניס כמה ממועמדיה לפרלמנט בלונדון. אף פעם הנבחרים האלה לא מופיעים בפרלמנט הזה.
למה? כי כדי להיות חבר בפרלמנט הבריטי צריך להישבע אמונים למלכה. וכרפובליקנים, חברי שין פיין מסרבים להישבע אמונים למלוכה אותה הם שוטמים. זה הפתרון – בעתיד לא להישבע לקיים את חוק הלאום - שיכול להוביל זוהייר בהלול.

להיפטר מההתפטרות

להישבע לכנסת הוא כבר נשבע. אבל הוא יכול להילחם באמצעות שתיקת הטובים. הוא, חבריו למפלגה שנותרו שפויים ותומכים אחרים ברעיון יכולים להופיע לכנסת ולשבת במליאה בשתיקה ולא להצביע. או כלל לא להופיע בכנסת ולצעוק בכיכרות העיר. חרם על המנוולים הוא מה שמתבקש. ממילא, כטענת בהלול, הכנסת היא חותמת גומי. אז שתהיה חצי חותמת בלבד.
ככל שאני זוכר אי אפשר להתפטר מהכנסת כשהיא בפגרה. בהלול יישאר חבר עד אחרי חגי היאהוד. זוהייר, תמשוך את מכתב ההתפטרות ותתחיל לארגן – תחילה במפלגתך הסמרטוטית - אופוזיציה שצועקת בעיר ומשתיקה את גזעני הכנסת.
כדברי לאו דזה מסין: "גם מסע של אלף מילין מתחיל בצעד אחד קטן"