December 12, 2015

מופרים לרעהישראל אינה מדינה אהודה במיוחד. האיחוד האירופי דורש ממנה לסמן מוצרים מהתנחלויות ואפילו האמריקנים מתנערים ממנה בעניין הזה. במצעד החינוכי ישראל גם כן לא משהו. בהישגים במבחנים בבתי ספר, ישראל יושבת לבטח בעשיריה התחתונה. עם הספר כותב בשגיאות כתיב ואולי זו הסיבה שאינו מבין את הנקרא.

אבל יש תחום אחד שבו ישראל היא משהו, משהו. באותן השוואות בינלאומיות ישראל היא מהבריאותיות שיש. דו"חות השוואתיים בבריאות מצביעים על תמותת תינוקות נמוכה ועל תוחלת חיים גבוהה. ככלל – מערכת הבריאות נראית טוב במיוחד בהשוואה לזו שבארצות הברית העשירה. אם מה שמעניין אתכם זה לחיות הרבה שנים עדיף כאן מאשר שם – גם אחרי הסכינאות והפיגועים ושאר מרעין.

עד שמגיעים לפגים. פגים הם תינוקות שנולדים במשקל נמוך מ – 2.5 קילו וחודשיים ויותר לפני המועד. מדי שנה נולדים כ – 15,000 מהם. לא רק שהמספר גבוה אלא, וכאן הפיספוס, שיעור התמותה והתחלואה של פגים  גבוה בהרבה מאשר במדינות אחרות שבהן רמת בריאות כללית גרועה משלנו. וכך נמצא, למשל, כי אחד מכל 8 פגים בישראל חוזר לאישפוז בגין דלקת ריאות במהלך 5 שנות חייו הראשונות – פי חמישה יותר מאשר תינוק רגיל. ישראל "מייצרת" שיעור גבוה יחסית של פגים ו"הורגת" פי שניים מהם בהשוואה ליפן.

ליצמן אשם?

איך זה שמערכת בריאות מוצלחת מפספסת פגים בצורה כל כך בוטה? ההסבר המקובל הוא ש"ליצמן אשם". לא אישית אבל בהחלט ממשלתית. ממשלת ישראל לא ממלאת את התקן שנקבע לפגיות. יש מחסור של 40% ברופאים ושל כ – 60% באחיות והא לכם ההסבר המבוקש. גם מנהלי בתי החולים לא יוצאים נקיים. גם כאשר הכסף מוקצה – בתי החולים משתמשים בחלקו לצרכים אחרים.

אלא שמחסור בכוח אדם רפואי הוא נורמה רבת שנים אצלנו ונפוצה בהרבה מחלקות בבתי חולים. ישראל מתגאה בהישגיה הבריאותיים במיוחד על רקע המחסור הזה. מספר מיטות האישפוז קטן להחריד – ובכל זאת הבריאות משופרת. חסרים מרדימים? ובכל זאת החולים מתעוררים בריאים מהניתוח. וכך הלאה.
מה קורה כאן?

אחד ממנהלי בית חולים הציע לא מכבר להסתכל על מה שקורה בהפריות.  מה הקשר בין אופן ההתעברות של אישה למשקל הילוד?

האובססיה הישראלית-יהודית

הסטטיסטיקה שנצברה במשרד הבריאות מאשרת את הקשר שבין ממדי לידות פג לבין טיפולי פוריות בכלל והפריות חוץ גופיות (IVF) במיוחד – עוד תחום רפואי שבו ישראל היא אימפריה.  בעוד לידות הנובעות מטיפול הפריה חוץ גופי היוו 4.3% מכלל לידות חי ב – 2013, מעל ל - 23% מכלל הפגים הקטנים במיוחד – אלה שמשקלם פחות מ 1.5 קילוגרם – מקורם בלידות כאלה. בבתי החולים הגדולים שיבא ורמב"ם 10% מהלידות הן של פגים לעומת 3% בבתי חולים שאינם עוסקים בהפריות חוץ גופיות. הקשר בין IVF לבין פגים במשקל נמוך במיוחד מובהק  מאוד. לאובססיה הישראלית-יהודית להורות ביולוגית יש מחיר קשה.

האלטרנטיבה המתבקשת היא אימוץ. יש בארץ, ולבטח בעולם, די ילדים המשוועים לאימוץ. יש אצלנו די נשים המבקשות ילדים. החיבור מתבקש.
למתעקשים על הורות ביולוגית הנה עוד חלופה: לאפשר הפריה חוץ גופית במימון ציבורי רק לאישה שאין לה ילדים – וגם לה רק טיפול אחד.

ואישה שרוצה יותר? בבקשה, אך לא על חשבון הציבור. לא הטיפול, ולא הפגים.

(פורסם ב"ידיעות אחרונות" ב – 9.12.2015)