30 בדצמבר 2015

מוחרגים לרעה


המראיין: שלום לכם הצופים. הערב מתארח בתכניתנו שר האוצר, משה כחלון. אתם מוזמנים להעביר אלינו את שאלותיכם לשר.

האזרח ק': תחילה אני מבקש לברך אותך על ההישג הנדיר: גם מנעתם  שביתה וגם השגתם הסכם דיפרנציאלי שנותן יותר למקבלי שכר נמוך על חשבון מקבלי שכר גבוה.

שר האוצר: תודה, תודה. ניסינו להכניס נורמה חדשה ליחסי עבודה ואני מודה לשותפי ורעי יו"ר ההסתדרות.

המראיין: מה שאלתך האזרח ק'?


האזרח ק': אשתי ואני עובדים. ושנינו מקבלים שכר של 5,500 שקל לחודש. מה תוספת השכר הקבועה שנקבל?

שר האוצר: כל אחד מכם יקבל תוספת של 660 שקל שהם 12%. אבל  לא מיד אלא על פני כמה שנים. זכיתם לקבל תוספת גדולה מהממוצע שהוא 7.5%. זו המשמעות של "תוספת דיפרנציאלית".

האזרח ק': אתה בטוח?

שר האוצר: לחלוטין.

האזרח ק': אז זהו. שאתמול ישבנו בבית קפה ובשולחן לידנו ישב איש עם מחשב נייד והקליד וכל הזמן מלמל "גנבים ושקרנים. גנבים ושקרנים". אחרי כמה זמן נמאס לנו ופנינו אליו בשאלה למה הוא ממלמל כל הזמן. האיש הסתכל אלינו ואמר משהו כמו אם אתם עובדי המגזר הציבורי אז ההסכם נחתם בידי שקרנים מצד אחד וגנבים מהצד השני.

שר האוצר (בחיוך): לא יפה לקלל והאיש בטח היה עצבני על משהו אחר.

האזרח ק': תראה. אישתי עובדת כפקידה במועצה המקומית והיא מקבלת 5,500 שקל לחודש. אני עובד במשרד לשירותי דת ומקבל אותו סכום אבל אצלי זה מחולק בערך 70% שכר משולב, 20% השלמת הכנסה ו- 10% החזר הוצאות רכב. יחד זה יוצא 5,500. האם התוספת תהיה שווה?

שר האוצר: זה כבר סיפור אחר. היא מקבלת 5,500 מלא ואתה מקבל 5,500 מפוצל. התחשיב משתנה.

האזרח ק': איך?

שר האוצר: בגלל הפיצול אתה תקבל תוספת של 13%.

האזרח ק': אז אני אקבל יותר?

שר האוצר: לא כל כך פשוט.  אתה תקבל 13% על ה – 70% וזה יוצא קצת פחות מהתוספת של זוגתך.


האזרח ק': בסדר. אבל עדיין עם השלמת ההכנסה והחזר הוצאות רכב אקבל סכום נאה.

שר האוצר: טוב,  בגלל הפיצול יש בעיה של כ- 100 שקל פחות או יותר. בערך.

האזרח ק': זה לא פחות או יותר – זה פחות. ובפנסיה זה עוד פחות. אבל מה זה בערך?

שר האוצר: אנחנו הסכמנו שהשלמת ההכנסה זה במסגרת ה"עלות" עם החרגה.

האזרח ק': מה אמרת?

שר האוצר: "השלמת הכנסה זה בעלות עם החרגה".

האזרח ק': כלומר?

שר האוצר: לא תקבל יותר חלק מהשלמת ההכנסה שלך. היא מוחרגת. וכך בפועל, אם אתה מתעקש על הגרוש האחרון, אשתך תקבל 6160 ואתה תקבל 5,777. היא מקבלת 12% ואתה מקבל  5%. הוא שאמרנו: תוספת שכר דיפרנציאלית.

האזרח ק': אבל תוספת של 5% היא מה שאמרת שיקבלו רק בעלי הכנסות חודשיות של 30,000 שקל. איך זה נופל גם עלי?

שר האוצר: יש עלות ויש החרגה. זה בגלל הפיצול, לא בגללי.


נ.ב. האזרח ק' אינו יחיד בדורו. יש רבבות עובדי ציבור ששכרם בנוי כך שהם יקבלו תוספת מזערית. כולם בתחתית סולם השכר.

דיפרנציאלי כבר אמרנו.


(פורסם ב"ידיעות אחרונות" ב – 30.12.2015)