3 בדצמבר 2016

הקלקול בקק"להממשלה נמנעה מלאשר הסכם בין הקרן הקיימת למבקר המדינה ולפיו המבקר יבדוק את הקק"ל בדומה לנהוג בגופים ציבוריים.
הקק"ל הוא מהגופים המעטים שלהם הזכות לא לשלם מסים במדינה. דיווחים על אי סדרים כספיים מתרבים. היועץ המשפטי לממשלה בדעה שהגוף, להלכה פרטי ובפועל ציבורי, יהיה בפיקוח. אבל הממשלה לא מעוניינת. היא מאוהבת בחור השחור שבחצרה.
מדוע?


כי פרטי זה רק לכאורה. הקק"ל היא מקור לא אכזב לג'ובים וכסף. כל ראשי הקק"ל היו פוליטיקאים, לרוב ממפלגת העבודה בעיניים. הקק"ל היא מכונת כסף. הכנסות שנתיות של  2.5 מיליארד שקל. הרווח הוא כ- 1.5 מיליארד. לאן הולך הכסף? פה נכנסות המפלגות.

המצב של הקק"ל "טוב" מזה של הממשלה. אם שר רוצה לחלק כסף זה מסובך. יש חוק חובת מכרזים. ראו מה קרה במכרז לספינות שנועדו לאבטח מתקני גז ימיים. ראש הממשלה התערב לעצור את המכרז למען העיסקה הגרמנית. פרוייקט הגז נעטף בחוות דעת "ביטחוניות וחסויות" המונעות מכרז וביקורת. בקק"ל מתיישב הפוליטרוק התורן ומחלק את הכסף. "תן לי ואתן לך" היא הנורמה.

בפועל הקק"ל היא חברת הנדל"ן הגדולה במדינה. וזאת על אף שהיא "לא למטרות רווח". מה עושים עם הרווחים? בהעדר בעלי מניות פטורה הקק"ל מחלוקת דבידנד. לא דבידנד ולא מסים. מישהו מכיר תענוג גדול מזה למי שמנהל את החנות הזו?

למה?

היטיב להסביר מי שהיה איש המפד"ל , ח"כ זרח ורהפטיג: "אנחנו רוצים שיהיה ברור שאדמת ישראל שייכת לעם ישראל. עם ישראל זה מושג רחב יותר מאשר העם היושב בציון, מפני שעם ישראל נמצא בעולם כולו. מאידך גיסא, כל חוק שאנחנו מקבלים הוא לטובת כל היושבים במדינה, וכל היושבים במדינה כוללים גם אנשים שאינם שייכים לעם ישראל העולמי". כלומר, הערבים אזרחי ישראל - בחוץ.

הקק"ל מקורה בגזענות: לחלק הון וקרקעות ליהודים בלבד.

אבל היהודים הם שקנו את האדמות, יזדעקו מגלגלי העיניים. זכותם של מי שקנו את האדמות להשתמש בהן כרצונם, לא?

"גאולת הקרקע"

הנה תמונת המצב: ערב הקמת המדינה היו לקק"ל 940,000 דונם. ב – 1953 היו לה 2.6 מיליון דונם. מהיכן "גאלה" הקק"ל את היתרה?

ב – 1961 נחקק בכנסת חוק מקרקעי ישראל שעיגן את זכותה של הקק"ל למנות 50% ממנהלי מנהל מקרקעי ישראל. המפלגה הגדולה באופוזיציה, הליכוד (שנקרא אז גח"ל), הצביעה נגד. ח"כ יוחנן באדר, האיש המקורב ביותר למנחם בגין, נימק כי מדובר בהונאה. המדינה, הסביר, מכרה את הקרקע לקק"ל במחיר זול במיוחד.

מדוע הממשלה עשתה כן? הקרקעות המדוברות נתפסו על ידי המדינה מערבים שברחו, הוברחו או גורשו במהלך מלחמת 1948. הממשלה לא רצתה שהערבים יוכלו לבוא בדרישה לבעלות, ומיהרה למכור לקק"ל את מיליוני הדונמים כדי למנוע תביעה. כי בקק"ל, ככתוב בתקנון, אסור למכור קרקע לערבים.

הקק"ל, על כן, "גאלה" את הקרקע ממדינת ישראל.

מבקר המדינה, היה בוודאי חושף את ההזנחה הפושעת של היערות בכל האמור ל"שבילי אש רחבים" שהיו מונעים התפשטות האש בשבוע שעבר לעשרות אלפי דונם של חורש. כי לזה אין לקק"ל כסף.

הנה פתרון לסוגיית ביקורת הקק"ל: המדינה תלאים את האדמות שנמכרו בזול ותשלם את מחיר העיסקה + ריבית חשב כללי.  וכך תהיה הממשלה אחראית לעצור את האש.

(פורסם ב"ידיעות אחרונות" ב – 1.12.2016)