13 בספטמבר 2013

פנסיה לכל

יש הטוענים כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לא ממנה את קרנית פלוג לנגידת הבנק המרכזי בגלל דעותיה הלכאורה חברתיות.  אך יש גם גירסה הפוכה - שהוא לא ממנה אותה בגלל שהיא לא חברתית מספיק. ולראיה -  פרשת הפנסיה.


פלוג, כמו מנכ"לית האוצר, יעל אנדורן, מצדדת בהעלאת גיל הפרישה בכלל והעלאת גיל הפרישה לנשים בפרט. בשני העניינים האלה המדיניות המוצעת עלולה לשבש את היחסים עם ההסתדרות, שמתנגדת להשוואת גיל הפרישה לנשים לזה של גברים. בנימין נתניהו שונא יותר מכל עימותים חברתיים. אז למה לו לשים את הנודניקית פלוג במקום של כבוד בהיררכיה הציבורית שממנו היא תעלה שוב ושוב את העניין הכואב הזה?

מבחינתו של נתניהו העלאת הסוגיה של גיל הפרישה  הוא רע. ואם לנתניהו זה רע סביר להניח שעבור שאר הישראלים הוא דווקא טוב. העניין הוא  שהעלאת גיל הפרישה, הוא רק חלק מהפתרון לסוגיית הפנסיה.  הנה על כן סקירת ספרות למי שקורא ביום כיפור עניינים חשובים ולא מילמולי תפילות.

גיל הפרישה

 טעות מקובלת היא לקשור את הפנסיה עם גיל הפרישה. בפועל הקשר נוצר בחוק הקיים, אך קשר כזה כלל לא מובן מאליו ובעצם מיותר. היום גיל הפרישה מסמן שני עניינים: זכות המעסיק לפטר את העובד ללא נימוק, וזכות העובד המפוטר לקבל פנסיה וקיצבת זקנה מהביטוח הלאומי.

מדוע לתת למעסיק זכות לפטר עובד בגיל 67? ולמה זה קשור בכלל לפנסיה? קשר לפנסיה אין ולמעסיק לא צריכה להינתן כל זכות בפיטורים של עובדים מטעמי גיל. המסקנה מכאן חד משמעית: לא צריך להעלות את גיל הפרישה - צריך לבטל אותו.

הזכאות לקצבת זקנה ופנסיה

אם מבטלים את גיל הפרישה מתי יוכל אדם לקבל פנסיה וקיצבה? הדרך הטובה ביותר היא לתת לכל אדם את האופציה לבחור את המועד ובלבד שעבד לפחות 30 שנה. גודל הפנסיה/קיצבה יהיה תלוי במועד הזה. ככל שאדם יתחיל למשוך כסף מוקדם יותר כך יקטן הסכום שיקבל. וככל שידחה התשלום – למשל מי שבוחר לעבוד יותר שנים – כך התשלום יהיה גדול יותר. נניח שקיצבת הזיקנה היום היא 2000 שקל לחודש. מי שיבקש למשוך את הכסף מגיל 60 (אחרי שעבד 30 שנה) יקבל רק 1,000 שקל לחודש עד יום מותו. ומי שיבקש למשוך את הכסף מגיל 75 יקבל 3,000 שקל לחודש עד יום מותו. באופן דומה תחושב גם הפנסיה.

חישוב הפנסיה

היום יש הסדרים מגוונים לגבי חישוב הפנסיה. במגזר הציבורי הוותיק יש פנסיה תקציבית ובה תשלום מזערי של העובד, ללא דמי ניהול. הפנסיה מחושבת כשיעור משכרו האחרון של העובד שהוא השכר הגבוה ביותר שאליו הגיע.

עובדים חדשים יחסית בכל המשק, כולל במיגזר הציבורי, "נזרקים" לקרנות הפנסיה שם יש דמי ניהול גבוהים במיוחד. העובד ומעסיקו לא מפרישים די כדי להבטיח פנסיה ראויה וסכום הפנסיה תלוי בסכום שהופקד וברווחים שהקרן משיגה בבורסה לניירות ערך ובהשקעות אחרות. בעוד במקרה הראשון הפנסיונר יודע בוודאות מה הוא מקבל, במקרה השני אין טיפה של וודאות. העניין הוא שאין הסדר אחיד ומספק ואת זה לא מסובך לייצר.

המודל שמזמין את עצמו הוא זה שנקבע לקרנות הפנסיה הוותיקות – שהולאמו לפני כעשור (ותודה למלאים הלאומי, בנימין נתניהו, אז שר האוצר). לפי המודל הזה, מחושב השכר לצורכי פנסיה על פי ממוצע השכר בשנות העבודה, ויש חובה להפקיד תשלום חודשי של 21% מהשכר המבוטח. המודל הזה לוקה בכך שדמי הניהול גבוהים מדי ובעיקר בכך שאין הבטחה של הפנסיה מפני תחלואי שוק ההון ותברואי תוחלת החיים.

מה שמתבקש הוא לקבוע בחוק הפרשה של  21% לפנסיה (במקום 17.5% בקרנות הפנסיה החדשות),  ולחייב את הממשלה לתת תמורת הכסף הזה אגרות חוב ממשלתיות הנושאות ריבית צמודה למדד של 4% וזאת עד לשכר הממוצע במשק. בתנאים האלה דמי הניהול צריכים לרדת לעשירית האחוז.

הסדרים נלווים

כל שכר שמעסיק משלם, ללא קשר לשמו, יהיה חייב בהפרשה פנסיונית מיום העבודה הראשון של העובד (ולא 9 חודשים כפי שזה היום). מתוך 21% ישלם העובד 6% ואת השאר ישלם  המעסיק. כל הכסף הזה הולך לפנסיה. אין יותר פיצויי פיטורין שיש עובדים המושכים את הכסף לצרכים שונים, ובכך הורסים לעצמם את הפנסיה.

כל תשלום שכר (כולל של עצמאיים) מעל לשכר הממוצע לא יהיה זכאי לביטוח הזה. אנשים יוכלו להפריש לפנסיה על שכר גבוה מזה אך ללא הסדרי הביטחון שתוארו. כספם יושקע בשוק כפי שהוא נעשה היום בקרנות הפנסיה החדשות. אם הממשלה תרצה לעודד את התשלומים האלה באמצעות הטבות מס,  חובה תהיה עליה להטיל פיקוח נוקשה על דמי הניהול.

ומה על הנשים? אם נשים ימשיכו להיות מטומטמות פנסיוניות שמעוניינות למשוך כספי פנסיה בגיל מוקדם – הפינה הזו תגן בחירוף נפש על זכות הטמטום שלהן. וגם של הגברים שיבחרו באופציה הזו באופן שיוויוני למהדרין.

מה שמחזיר אותנו לראשיתה של רשימה זו. מה שיפה בהצעה הזו הוא שהיא תקומם את ההסתדרות, המעסיקים, הממשלה ובנק ישראל – עדיין תחת קרנית פלוג. סוף סוף יוכלו פלוג ונתניהו לנוח יחד תחת עץ הקשקוש הפנסיוני הקיים ואף לברר אם באמת יש בינם מחלוקות של ממש.
13.9.2013