2 בדצמבר 2014

קוויאר בקלהמה תגידו על הדו"ח סודי שהוכן בלשכת שר האוצר. לארץ מיובאים חמישה סוגים של ביצי דגים. בקצה הזול מדובר בביצים המשמשות לאיקרא. בקצה היקר מדובר בביצי החדקן – קוויאר בלוגה - הביקוש להן גדל ומחירן המריא אל על.
לפיכך ממליץ הדו"ח להתיר יבוא של ביצי דגים מסוג אחד בלבד. היבואנים יתחרו רק על מחיר הביצים לא על איכותו.

מוטרף?


משרד האוצר פירסם טיוטה של תקנה ולפיה חברות ביטוח יוכלו למכור רק פוליסה אחידה למבקשים ביטוח רפואי פרטי. חסל סדר הדברים שבו אחד מעוניין בביטוח השתלות בחו"ל ואחר רוצה שדווקא דוקטור דוליטל ינתח אותו בארץ. שיהיה סדר בברדק.

מאיפה צצה התכנית המוזרה הזו? מאותו מקום שבו צמחה התכנית לריסון תיירות המרפא, וגם התכנית למיסוי דה פקטו של בתי חולים פרטיים. אלה הם תוצרי לוואי של ועדת גרמן שבדקה את מערכת הבריאות ונודעה בעיקר בהמלצה שלא להרחיב את השרות הרפואי הפרטי לבתי חולים ממשלתיים.

ממצאי ועדת גרמן

אותה ועדה מצאה, מה שהיה ידוע גם בלעדיה, כי הרפואה הפרטית מתחרה בציבורית ומצליחה למשוך אליה משאבים – בעיקר רופאים מומחים. דוקטור עמר מבית החולים שיבא שמחלטר באסותא בשעות אחרי הצהריים (יש בשיבא גם מי שעושים כן גם בבוקר). המחירים עולים והעשירון העליון נאנק – הוא רוצה קוויאר של חדקן ולא של בקלה.

מה עושים במצב האומלל הזה? סוג אחד של ביצי דגים וסוג אחד של פוליסה לביטוח רפואה פרטית. ולא זו בלבד: בעל הפוליסה לא יוכל לבחור ברופא מסוים אלא אם כן אותו רופא עובד עבור חברת הביטוח שלו. אם דוקטור עמר לא ברשימה – שישכח מזה.

וההצעה הכי מגוחכת: כל זה יחול גם על הביטוח המשלים של קופות חולים. הזכות לבחור מנתח בביטוח המשלים נתונה  לכל מי שמוכן לשלם את דמי הביטוח המשלים שגובהם בערך עשירית מעלות הביטוח בחברת ביטוח. בקופות החולים אין סלקציה במבוטחים נוסח חברת ביטוח. אז מה יהיה? או שקופות חולים יורשו לעשות סלקציה של חולים, או שהם ייתקעו עם כל החולים הקשים שחברות ביטוח פרטיות יסרבו לבטח. פשוט חגיגה של טמטום.


הפתרון הפשוט


הממשלה לא צריכה להתערב בהסדרי ביטוח פרטיים. כפי שכל אדם רשאי לבטח את דירתו ומכוניתו בפוליסה לא אחידה. כפי שכל אחד רשאי להחליט אם ביטוח הדירה יכלול גם שריפה ותכולה או רק רעידת אדמה. ביטוח רפואי פרטי לא צריך להיות שונה מכל הסדר ביטוח פרטי אחר.

אבל מה לעשות עם הנגיסה של הרפואה הפרטית ברפואה הציבורית, העניין בו הוטרדה ועדת גרמן בצדק עת הגיעה לפתרון המטומטם?  זה פשוט ביותר.

 יוצרים הפרדה בין פרטי לציבורי. מי שרוצה רפואה פרטית שיתכבד וילך למתקן רפואי פרטי. ויתכבדו קופות החולים הציבוריות ולא ישלמו אגורה עבור טיפול שנעשה במתקן פרטי. רוצה פלוני שדוקטור עמר ינתח אותו בהרצליה מדיקל סנטר –  בבקשה. בלי כסף ציבורי, בלי טופס 17. בלי השתתפות קופת חולים. ואם הרופא המסוים רוצה להמשיך לעבוד באופן פרטי - שיתפטר מבית החולים הציבורי שיבא. כמו שאני לא יכול להזמין את סיירת אגוז לשמור על ביתי, כך בעל פוליסה פרטית לא יוכל לקבל מימון ציבורי כדי להתאשפז או רופא ציבורי לניתוח. פרטי זה רק פרטי.