September 6, 2012

שני סוגי חרא


על טעמו הקולינארי של שר האוצר ועל מה שמאכילים אותנו. הכירו את "הרווחים הכלואים"

אתם הולכים למסעדה כדי לחגוג אירוע מיוחד. בעל המסעדה, בעצמו ובכבודו, ניגש אליכם ומודיע כי היום יש לבחירה שתי מנות: דרעק מבושל ודרעק בגריל.  במה אתם בוחרים?
מצד אחד כל דבר בגריל נשמע יותר מוצלח מכל דבר מבושל במים. מצד שני, וזה הצד העיקרי, דרעק הוא דרעק אז אני קם והולך.

 יובל שטייניץ  שר אוצר בחסות בנימין נתניהו- ראש ממשלה ושר על כלכלי, מעדיף  דרעק בגריל.
לפי דבריו של השר בוועדת הכספים של הכנסת,  בנושא ה"רווחים כלואים" ומה הדרך להפשרתם, נראה ששטייניץ בהחלט מוכן לאכול דרעק. שר האוצר הוזמן לוועדה להסביר את הצעתו.
לדעתו של השר,  יש את המצב הנוכחי ויש את הצעתו. במצב הנוכחי יש תאגידים, בעיקר תאגידי ענק כמו אינטל, צ'ק פוינט, טבע ועוד, שנהנו מהטבת מס משמעותית על רווחים. אלא שההטבה הותנתה בכך שהרווחים לא יחולקו. לא להשקעות בחו"ל ולא לדיבידנדים לבעלי המניות. אבל אם הרווחים כן מחולקים – משלמים מס חברות בשיעור הרגיל.

על כמה כסף מדובר? 125 מיליארד שקל, לפי אומדני רשות המסים.
זה, בהגדרות של הפינה הזו,  הדרעק המבושל. הכסף יושב בחשבון הבנק של התאגידים, לא מושקע ולא מחולק.
לשטייניץ יש חור תקציבי ענק. החריגה בגירעון התקציבי הגיעה כבר לכ – 20 מיליארד שקל. וזה אומר שהמצב בשנה הבאה יהיה חמור עוד יותר, כי המגמה היא גידול עיקבי בגירעון. העלאות המע"מ ושאר המסים שעליהן הוחלט אינן  מספיקות. הפחתת הוצאות ("גזרות" בלשון המטומטמת של התקשורת) לא נראית באופק.
שר האוצר מחפש כסף, ובדחיפות.
מכאן הצעת החוק. היא נועדה לתת לתאגידים (125 מיליארד שקל, לא לשכוח) תמריץ לחלק את הרווחים שלהם תוך תשלום מס מופחת. כמה מופחת? שישלמו 3 מיליארד, מסביר שר האוצר.
רק לשם המחשה: מס הכנסה ממוצע על עבודה בישראל (על כלל האוכלוסייה) הוא בערך 20%. כאן מציע שטייניץ מס בשיעור 2-3%. וכך נראה, בהגדרה של הפינה הזו,  דרעק בגריל.
האם יש חלופות אחרות? יש המציעים כי שיעור המס ל"הלבנת רווחים כלואים" ראוי שיהיה גבוה יותר. נניח 10%. זו העמדה של הסוציאל דמוקרטים. לכך היה שטייניץ מגיב כי בשיעור מס כזה התאגידים ימשיכו לכלוא את הרווחים, והממשלה לא תקבל גרוש. יש בזה משהו.
אבל מי אמר שאנחנו בכלל נזקקים לתמריץ?  מדוע היחס העדין כלפי  התאגידים? כאשר היו חסרים לו 4 מיליארד שקל, שר האוצר לא תמרץ אותנו. הוא תקע לנו מע"מ מוגדל. אז למה מול תאגידים, ועוד תאגידי ענק, הוא נוהג בכפפות של משי  מול החור הפיננסי הגדל של הממשלה?
אם כבר מחוקקים אפשר לחשוב על הדבר הבא: לתאגיד עם רווחים צבורים עומדות החלופות הבאות:
1.     להשקיע את הכסף בהקמת מפעלים בשלוש השנים הקרובות.
2.     מי שלא יעשה כן יחטוף מס חברות של 25%.
כהוראת שעה, כמובן, כמו הצעת החוק של השטייניץ.
וזה נקרא לא לאכול  דרעק כלל.
6.9.2012