6 ביוני 2013

לימור לבנת ושלושת הקופיםבימים אלה, כשאף שר מהממשלה הקודמת לא מכיר באחריותו לגרעון הענק בתקציב, אני מבקש להביא לכם כדוגמא, את סיפור הפרוטוקולים של ממשלת ישראל מחודש דצמבר 2012. לא כולם. רק אלה שעוסקים בכסף.  הנה רשימה של החלטות כספיות שקיבלה הממשלה:


הממשלה אימצה את המלצות ועדה למינוף מחקר ופיתוח חקלאי. מאיפה הכסף? מתקציב 2013.
 יינתנו תנאים מיטיבים למתנדבים לשרות אזרחי: הנחה בארנונה, מענק שחרור כמו לחיילים, דמי כלכלה והטבות נוספות שלא פורטו. מאיפה הכסף? לא ברור.
יאושר הסכם בין הממשלה לחברה הממשלתית לתיירות בעלות 240 מיליון שקל לשנה. מאיפה הכסף? לא נאמר.  
יוקמו בריכות מתועשות לגידול דגים במי ים  בחבל איילות בעלות 10 מיליון שקל. מאיפה הכסף? לא נודע.
יוגדל הון מניות בית הבימה בעלות של 5 מיליון שקל. מאיפה הכסף? אולי לימור לבנת יודעת.
יוקצבו  40 מיליון שקל להשתתפות ישראל בתערוכה.
יתוגברו מענים לסיוע וטיפול בקהילות בעלות של 9.5 מיליון שקל. מאיפה הכסף? אולי "הקהילות" משלמות.
תוקם קתדרה על שם תיאודור הרצל באוניברסיטת מסריק שבעיר ברנו, צ'כיה. מאיפה הכסף? תקציב 2013!
יועברו לקרן מורשת הכותל המערבי 100 מיליון שקל. מאיפה הכסף? אולי בין הפתקים שבחריצי הכותל.
 תוכר תוספת "לווי אח"מים" כמרכיב לפנסיה. מאיפה הכסף? תשאלו את לימור.

לימור לבנת ומנואל טרכטנברג

זה סיפור של חודש אחד בלבד מתוך 48 חודשי הממשלה ההיא. לממשלה אין גרוש על התחת ולימור לבנת וחבריה מנפיקים החלטות כספיות כחול אשר על שפת הים.
ולא שכחנו את ההחלטה מאוקטובר 2011 – משהו זעום בסדר גודל של 12 מיליארד שקל לשנה – לאימוץ מסקנות ועדת טרכטנברג. אלא, אבוי ואבוי, באותן המלצות, סעיף 4.3. כתוב כי כל תוספת תחייב "קיצוץ מקביל בתקציבים אחרים ובפרט בתקציב הבטחון". איפה הקיצוץ המקביל? איפה תקציב הבטחון? לימור ושלושת קופיה מוזמנים להשיב.

מה יודעת שרת התרבות על הגירעון


למה להיטפל לשרת התרבות והספורט? כי הגברת התראיינה לקראת שבוע הספר (המתחיל מחר) ונשאלה על הגירעון הממשלתי – 40 מיליארד שקל – שהיה בשנת 2012,  ושהמשכו לעתיד הוא שעומד ביסוד ה"גזירות"  שלבנת וחבריה לשולחן הממשלה השיתו עלינו.

וכך היא אמרה: "אני לא יודעת איך זה הגיע לגירעון בהיקף כזה...אנחנו השרים לא קיבלנו דיווחים על זה...זו היתה הפתעה מאוד גדולה....קראנו על זה בעיתון".
כשאני קורא את דברי לבנת ואת החלטות הממשלה מחודש אחד בלבד בסוף השנה שעברה עולות שתי אפשרויות: שהיא מתממת או שהיא חושבת שאנחנו מטומטמים.

יודעי פרוטוקלים מוזמנים לעיין בפרוטוקולים המלאים שאינם פתוחים לציבור. אולי שם כתוב שבכל אחת מההחלטות שנמנו לעיל קפצה לבנת ושאלה: מאיפה הכסף לפנסיה של "תוספת לווי אח"מים"? מאיפה הכסף ל"מורשת הכותל"? מאיפה הכסף לאוניברסיטה בצ'כיה? ואם היא שאלה את שאלות התם האלה – היא תמימה כבדולח אך חושבת שאנחנו מטומטמים שלא נבדוק אם ידעה.

לבנת והקופים

לפי המסורת הסינית  קונפוציוס הוא שהגה את משל שלושת הקופים. זה שלא רואה, זה שלא שומע וזה שלא מדבר. לבנת לא רואה כסף כשהיא תומכת באישור שורה של החלטות, חלקן הזויות,  שאין איש יודע מהיכן ימומנו.

קונפוציוס היה לבטח שמח שמשנתו הקופית מתממשת בממונה הישראלית על התרבות.  ולא במקרה: באחת מאותן ישיבות אף אושרה נסיעתו של בנימין נתניהו לסין.

(פורסם לראשונה ב"ידיעות אחרונות" ביום 4.6.2013)
2.6.2013