January 31, 2012

ריבית דריבית

פנויים למה לוקחת ישראל הלוואה בחו"ל בריבית של  כשיש לה 75 מיליארד דולר
4% מה ייאמר על אדם משכיל במיוחד, עם תפקיד הכי בכיר שיש, שבחשבון הבנק שלו יש פיקדון של  700,000 שקל, אבל הוא לוקח הלוואה של 10,000  שקל בריבית של ,4.1%  כאשר הריבית שהוא מקבל על הפיקדון היא  ?1.2% שהוא טיפש? שבורג השתחרר אצלו? שהוא גאון פיננסי ורק אנחנו לא שמנו לב?


 בשבוע שעבר לקחה ממשלת ישראל הלוואה של  1.5 מיליארד דולר בריבית של .4.1%  מדובר בעלות הגיוס הנמוכה ביותר ששילמה אי פעם המדינה בהנפקה דולרית," הודיע האוצר. שר האוצר, ד"ר (משכיל במיוחד כבר אמרנו(?  יובל שטייניץ, אמר כי "הגיוס המוצלח עם הריבית הנמוכה אי פעם... מהווה אמון בכלכלת ישראל." כל כלי התקשורת דיווחו בהתלהבות על האירוע החגיגי, ועכשיו, בפינה זו, עולה השאלה: בשביל מה?


 ליובל שטייניץ ולממשלת ישראל יש בנקאי. אומרים עליו, על סטנלי פישר, שהוא מהמוצלחים בעולם. ואלמלא אינטריגות פוליטיות בקנה מידה בינלאומי, היה נבחר ליו"ר קרן המטבע הבינלאומית לאחר התפטרותו של דומיניק שטראוס-קאהן. הבנק של שטייניץ קרוי בנק ישראל ויש לו, נכון לסוף החודש שעבר, 75 מיליארד דולר בקופה. כן, 75 מיליארד דולר. יפה לא?

הנה החשבון

 
 מה שיפה הוא שלא עושים בכסף הזה שום דבר. כלומר, משקיעים אותו לפי מיטב השיפוט של פישר ושל המחלקה לשווקים של הבנק המרכזי. ב2010-  הניבו ההשקעות האלה תשואה של 1.2%  במונחים דולריים. הנה כי כן חשבונו הפשוט של ההדיוט החתום מעלה: לקחנו הלוואה בריבית של ,4.1% ועליה נקבל  .1.2% הפרשי הריבית - ההפסד של מדינת ישראל - הם 43.5 מיליון דולר בשנה, שהם בערך חצי מיליארד דולר לאורך תקופת ההלוואה. שטייניץ הולך להפסיד לנו חצי מיליארד דולר על ההלוואה שלקח.


 לפעמים אין ברירה. לא פעם נזקקה ישראל נואשות למטבע זר, והלוואה בריבית של 4.1%  הייתה מציאה. אבל מי צריך מט"ח, ועוד עם ריבית, כשבקופה יש 75 מיליארד דולר ללא שימוש? אבל הבה נניח, ככה סתם בשביל התרגיל הפילוסופי, ששטייניץ זקוק למיליארד וחצי דולר. למה לקחת הלוואה בחו"ל, להגדיל את החוב של ישראל ולחשוף אותה לתעלולי שוקי הכספים בחו"ל? למה לא לקנות דולרים מבנק ישראל, ולא לשלם סנט אחד ריבית? זה לא יותר פשוט? וחסכוני? מסקנה: לשטייניץ לא השתחרר בורג. הוא לא טיפש. הוא גאון פיננסי, ורק ההדיוטות לא מבינים את פשר הקומבינה.

31.1.2012