November 23, 2013

חשמל מוזל?


הטכניון פירסם מכרז לרכישת חשמל. עד כה,  הוא קונה חשמל מחברת חשמל, כמו כולנו. במכרז מבקש הטכניון הצעות מספקים שימכרו לו חשמל זול יותר ממה שהוא משלם לחברת חשמל. מדובר בחוזה ארוך טווח והעניין כל כך שולי שאפילו במוספי הכלכלה בתקשורת הוא בקושי הוזכר.
יש יצרן חשמל אחד שלא יוכל להשתתף במכרז שעלותו נאמדת בכ – 800 מיליון שקל: חברת חשמל.

בכדי להבין עד כמה הסיפור הזה בעייתי נתחיל עם המודעה של משרד האוצר. האוצר, בצעד נדיר, פנה לציבור וביקש הצעות איך לגבות מס מבעלי הזיכיונות להפקת גז טבעי שיבקשו לייצא את המוצר. על פי החלטת הממשלה מחיר הגז המיוצא, לצורכי מס, לא יפחת ממחירו בישראל. למה? לכאורה כי הממשלה לא רוצה שצרכן ישראלי ישלם יותר מצרכן בחו"ל.

זה מהלך הגיוני אם כי כלל לא ברור מהו "צרכן ישראלי" שלפיו נמדד המחיר. מהמכרז של הטכניון אפשר ללמוד כי גם בתוך ישראל יש כאלה שיוכלו ליהנות מחשמל מוזל, ואחרים שלא יוכלו.

כאשר חסידי הקפיטליזם התחרותי שומרים על שתיקה

וכך זה עובד: מכיוון שחברת חשמל היא (כמעט) מונופול, מחיר החשמל נקבע בידי גוף חיצוני: רשות החשמל. חברת חשמל לא רשאית לחרוג מהמחיר שקובעת הרשות – לא מעלה ולא, הנה ההפתעה, מטה. וזה אומר כי במכרז של הטכניון חברת חשמל לא יכולה השתתף.

מי כן? כל יצרן פרטי של חשמל.  ומה שיפה בסיפור הזה שכל חסידי ה"תחרות" יושבים בשקט כאשר מכוח החוק מונעים תחרות על מחיר החשמל. ועוד יותר יפה שאפילו חברת חשמל בעצמה לא מערערת על הסידור הדפוק הזה.

כל העניין אינו מקרי. הגבלת התחרות באה לסייע לכמה יצרנים פרטיים – כולם ממשפחות הטייקונים במקומותינו.

יהיו מי שיאמרו כי ראוי לתת ליצרנים החדשים  נקודת פתיחה מועדפת לכניסה לשוק החשמל. באמת? נותנים העדפה כזאת  למי שרוצה לפתוח מכולת? בית מרקחת? ממש לא. רק לטייקון המחשמל.

וזה לא מקרי. כפי שנמצא בפרשת נמלי הים, הממשלה מבקשת להעדיף "יצרן" פרטי חדש. כאשר נמלי אשדוד וחיפה ביקשו אישור להעמיק את הנמלים כדי שיוכלו להתחרות בנמלים הפרטיים שהממשלה יוזמת–  נאסר עליהם הדבר. וכל חסידי התחרות מצאו בדיוק את הזמן הזה לטמון את ראשם בחול.

כאשר למונופול אסור להוריד מחיר

הממשלה לא באמת מתעניינת בתחרות לתועלת הצרכן הישראלי. אם זה היה כך היא היתה מאפשרת לחברת חשמל למכור חשמל במחיר נמוך יותר מהמחיר המירבי. בדיוק כפי שתנובה, עוד כמעט מונופול, לא חייבת למכור שקית חלב במחיר של 5.28 שקלים. החוק אוסר עליה למכור במחיר גבוה יותר. אבל במחיר נמוך יותר? אהלן וסהלן.

במקרה של חשמל והנמלים מעורב כסף גדול של טייקונים שעליהם ממשלת ישראל שומרת. אפילו על חשבון הזנחת הרכוש הציבורי: חברת חשמל ונמלי אשדוד וחיפה. הסיפור עם הגז שונה כי מדובר בכספי מסים למימון הוצאות הממשלה עצמה. אם הממשלה תתיר לטייקונים למכור גז זול בחו"ל, הטייקונים ירוויחו יפה, הגז הישראלי יישדד, והממשלה תראה מעט הכנסות. לכן, משיקולי רווח שלה – אך לא משיקולי תועלת הצרכן – מגבילה הממשלה את המחיר שבו הגז יימכר לחו"ל. מצידה שהטייקונים ימכרו לצרכן הישראלי גז במחיר מופקע.

מי שלא השתכנע מוזמן לעשות מכרז לרכישת חשמל לביתו. נראה טייקון אחד שמוכן לשחק במגרש הביתי הזה.
20.11.2013